Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Modernizace, inovace a standardizace manažerských a informačních systémů ve FN Brno

Díky evropskému projektu s názvem CZ.1.06/3.2.01/17.09319 Modernizace, inovace a standardizace manažerských a informačních systémů ve FN Brno v celkové hodnotě 17 927 633,05Kč realizovala Fakultní nemocnice Brno zavedení systému pro modernizaci inovaci a standardizaci podmínek pro měření kvality a hodnocení kvality poskytované péče a to především implementací modulů ošetřovatelské dokumentace, lékového workflow a operačních sálů a integrovaného portálu vnitřních služeb. Druhá část projektu je zaměřena na dosažení optimalizace nákladů v systému péče o zdraví a jejich racionální řízení, a to zejména v oblastech sledování provozního řízení a řízení efektivity procesu. Základní myšlenkou celé realizace je efektivní využití omezených finančních prostředků při poskytování zdravotních služeb co nejvyšší možné kvality podložené standardy a zdroji medicíny založené na důkazech. Tyto vybrané aktivity odblokují stávající brzdu akcelerace digitalizace, protože svým stávajícím způsobem toto tempo a úroveň oproti jiným již digitalizovaným oblastem znatelně zpomalují.

Projekt byl zahájen v květnu 2014 a byl hrazen z 85 % z EU IOP v rámci její 17. výzvy, zbývajících 15 % uhradila FN Brno z vlastních zdrojů.

Projekt zahrnuje části, které jsou částí konceptu bezpapírové nemocnice, který zabezpečuje plně digitální provoz zdravotnického zařízení, čímž posouvá úroveň léčby na zcela novou úroveň zejména pak z hlediska bezpečnosti a rychlosti zpracování informací. Cíl a výstupy jsou v souladu s plány rozvoje FN Brno, reflektují trendy potřebnosti péče o pacienty v 21. století.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji