Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno

 Logo IOP EU

 

K poslednímu květnu 2013 končí ve FN Brno projekt s názvem Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno. Svým rozsahem unikátní projekt za více než 23 miliónů korun zjednoduší interní procesy, zkvalitní práci se zdravotnickou dokumentací, umožní precizní vykazování směrem ke zdravotním pojišťovnám a v neposlední řadě ho mohou využít i ostatní nemocnice v ČR.

 

Projekt finančně podporovaný EU byl se souhlasem MZ rozdělen na dvě etapy. První etapa zahrnovala personální a mzdový systém (PAM), druhá etapa pak Integrační datová platforma (IDP), včetně Integrovaného uživatelského interface (IUI).

V první etapě byl nově implementován Personální a mzdový systém Microsoft Dynamics NAN (MD NAV) s důrazem na personální systém podle zadání FN Brno včetně licencí a povýšení MD NAV (technologicky upgrade) na verzi 5.0. V rámci implementace personálního systému byl kladen důraz na implementaci nových funkcionalit, které vedly k evidenci a sledování obsazení jednotlivých klinik zdravotnickým personálem, tak aby kliniky splňovaly certifikace ve svém oboru. ENIS I. etapa je ve FN Brno provozován od 1. ledna 2011. Mimo podstatného rozšíření funkcionalit personálního systému, byly implementovány nové moduly, které automaticky umožňují sledovat obsazení klinik a NS, včetně splnění kvalifikací na jednotlivá pracovní místa. První etapa byla ukončena 31. prosince 2010.

Druhá etapa projektu byla zaměřena na integraci činností administrativních, klinických, manažerských a dalších agend. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím dodávky licencí IDP a IUI a implementací těchto integračních informačních technologií nad systémy FN Brno AMIS*H, mpa, LS, PACS, RIS a ERP, které jsou podporovány zmíněnými informačními systémy IDP a IUI. Celý systém, jenž byl do běžného provozu předán 30. dubna 2013, běží na novém hardware.

 

Manažerské procesy

V oblasti manažerských procesů bylo cílem podpořit způsob a úroveň vyhodnocování řídících procesů a služeb pomocí IT nástrojů obecně nazývaných manažerské informační systémy (MIS, BI) jak na úrovni vrcholového managementu, tak na úrovni řízení jednotlivých klinických pracovišť. Následně optimalizace těchto řídících procesů. Optimalizace v rovině funkčnosti a využívání nástrojů MIS.

Manažerské procesy jsou rozděleny na tři hlavní úrovně:

 • strategické řízení - vrcholový management FN Brno (ředitel nemocnice a náměstci pro jednotlivé oblasti)
 • taktické (manažerské) řízení - střední management FN Brno (vedoucí klinik a oddělení)
 • operativní řízení – zabezpečení chodu jednotlivých klinik a oddělení

IT nástroje poskytují informace pro jednotlivé úrovně řízení. Ty se poměrně zásadně liší svým charakterem v následujících rovinách:

 • aktuálnost dat
 • agregace / podrobnost

Pro potřeby strategického řízení na úrovni vrcholového managementu jsou využívány především informace, data z BI nástroje COGNOS a ERP systému NAVISION, integrované v IDP.

 

Klinické procesy

V oblasti klinických procesů podporovaných ve FN Brno řadou heterogenních IS od různých dodavatelů, které navzájem nekomunikují, byly řešeny podle následujících hledisek:

 • Nesdílená data, mezi, IS v rámci jednotlivých pracovišť
 • Nekompatibilita mezi pracovišti
 • Problémy s předáváním elektronické dokumentace
 • Další problémy s IS komplikující klinické procesy
 • Všechna data vztahující se k pacientovi, tj. všechna vyšetření (ambulantní vyšetření RD vyšetření, laboratorní vyšetření, chorobopisy, diagnózy, případná hospitalizace a propouštěcí dokumentace), jsou uloženy na jednom místě v IDP.
 • Integrované uživatelské rozhraní (interface) poskytuje různé uživatelsky nastavitelné pohledy na léčbu pacienta a slouží také jako expertní systém pro lékaře, kdy je možné k např. k dané diagnóze vyhledat pacienty, atd. Těchto pohledů na léčbu pacienta až po vyúčtování plátci péče je v podstatě neomezený počet a záleží pouze na potřebách (kreativitě) uživatele. Systém je jednoduše uživatelsky přístupný bez speciálních znalosti z oblasti IT.

 

Podporovaná aktivita/operace 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).

Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno I

 

Expertní NIS integrující řízení procesů ve Fakultní nemocnici Brno

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji