Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Moderní radiodiagnostika za téměř tři desítky miliónů korun

Logo IOP EU

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj.

 

Díky stejnojmennému integrovanému operačnímu programu EU s číslem CZ.1.06/3.2.01/14.08957 proběhla Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno. Za téměř 27 miliónů korun byly zakoupeny celkem čtyři špičkové přístroje pro diagnostiku dětských a dospělých onkologických pacientů FN Brno.

 

Projekt končící 30. dubna 2015 pomohl diagnostickým klinikám FN Brno (Radiologická klinika, Klinika dětské radiologie a Klinika nukleární medicíny) s dovybavením a především s potřebnou modernizací jejich přístrojového parku.

Z celkových nákladů ve výši 26.889.830,- Kč, jež byly z 85% hrazeny z IOP EU a z 15% z vlastních prostředků FN Brno, byly pořízeny dva RTG přístroje, ultrazvuk s možností peroperačního zobrazení a SPECT CT – gamakamera.

Posledně jmenovaný přístroj za více než 13 miliónů korun pomůže na Klinice nukleární medicíny FN Brno s precizní diagnostikou nádorových onemocnění prostaty, gastrointestinálního traktu a dalších onkologických diagnóz.

 Moderní radiodiagnostika za téměř tři desítky miliónů korun

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji