Menu
Česky English
532 23 1111

Útvar nelékařské péče

náměstek pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA

telefon: 532 233 208
e-mail:

Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA

 

asistentka náměstka pro nelékařské zdravotnické pracovníky                             

Martina Holanová

tel: 532 233 109
e-mail:

 


zástupce náměstka pro NLZP pro pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Mgr. Monika Metznerová

tel: 532 233 099
e-mail:

 


zástupce náměstka pro NLZP pro pracoviště Dětská nemocnice

PhDr. Jana Šífová, MBA

tel: 532 234 474
e-mail:

 

Sekretariát pracoviště Dětská nemocnice                            

Dagmar Zouharová

tel: 532 234 317
e-mail:

 

Útvar nelékařské péče je útvarem, který zabezpečuje široké spektrum činností souvisejících s provozem medicínských i nemedicínských útvarů.

 


 

Oddělení léčebné výživy

Mgr. Bc. Kateřina Ondrušová
tel: 532 233 492
e-mail:

Oddělení léčebné výživy je útvarem, který zajišťuje odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřuje se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí klinik FN Brno.

Provozní doba:

Po- Pá   7,00 - 14,00  hodin
tel: 532 232 063
Více informací o nás zde.

 

Sociálně – zdravotní oddělení

Vilma Dejlová
tel: 532 232 082
e-mail:

Sociálně – zdravotní oddělení je útvarem, jehož činnost je zaměřena na poskytování sociálního poradenství u hospitalizovaných pacientů, kteří v důsledku změny svého zdravotního stavu a případně následné ztráty soběstačnosti nebo z jiných závažných důvodů se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani s pomocí svých blízkých. Součástí útvaru je i depozit (úložiště cenných věcí pacientů), který je umístěn v prostorách 4. patra pavilonu J1 (ubytovna zdravotních sester) na ulici Netroufalky 1 v Bohunicích.

Provozní doba

Po   7,00 - 15,30   hodin
Stř  12,00 - 15,00  hodin
Pá.  7,00 - 11,00   hodin

tel: 532 232 957

Více informací o nás zde.

 

Společný tým sanitářů

Společný tým sanitářů STS I Společný tým sanitářů STS III

Milan Sojka                             

tel: 532 232 855
e-mail:

Petr Kříž                                 

tel: 532 234 342
e-mail:

Společný tým sanitářů se skládá ze dvou samostatných útvarů, a to na pracovišti medicíny dospělého věku (NBP) a v dětské nemocnici (DN). Úkolem obou útvarů je zajistit služby pro medicínské útvary. Jde o zajištění převozů pacientů na vyšetření, při překladech mezi jednotlivými útvary, přenášení biologického materiálu apod.

 

Centrální evidence pacientů

Centrální evidence pacientů Centrální evidence pacientů
- Dětské nemocnice

Marcela Němcová                    

tel: 532 232 982
e-mail:

Bc. Jana Mičudová                     

tel: 532 234 731
e-mail:

Centrální evidence pacientů zajišťuje evidenci ambulantních klientů a plynulý administrativní příjem klientů na lůžková oddělení jednotlivých útvarů FN Brno. Vede denní přehledy počtu klientů ošetřených, přijatých a propuštěných. Podává informace o pobytu klientů a umístění jednotlivých útvarů FN Brno.

Informace o pacientech                        tel: 532 233 569


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji