Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Útvar nelékařské péče

Útvar nelékařské péče je útvarem, který zabezpečuje široké spektrum činností souvisejících s provozem medicínských i nemedicínských útvarů.

 

Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. - zdravotnický náměstek pro pracoviště Bohunice a Porodnici 

Mgr. Erna Mičudová - zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP (Bohunice, Porodnice)              

tel: 532 233 208, e-mail:

 

Sekretariát                             

Anna Šuláková

tel: 532 233 109, e-mail:

 

 

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. - zdravotnický náměstek pro pracoviště Dětská nemocnice 

 

PhDr. Jana Šífová, MBA - zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP (Dětská nemocnice)                    

tel: 532 234 474, e-mail:

 

 

Asistentka pro odbornou péči

Mgr. Hedvika Borýsková         

tel: 532 232 872, e-mail:

 

 

Oddělení léčebné výživy

Mgr. Bc. Kateřina Ondrušová   

tel: 532 233 492, e-mail:

 

Sociálně – zdravotní oddělení

Vilma Dejlová                          

tel: 532 232 082, e-mail:

 

Společný tým sanitářů PMDV

Milan Sojka                             

tel: 532 232 855, e-mail:

 

Společný tým sanitářů PDM

Josef Šíf                                 

tel: 532 234 342, e-mail:

 

Centrální evidence pacientů

Jiří Svoboda, Dis.                     

tel: 532 232 982, e-mail:

 

 

 

Oddělení léčebné výživy

je útvarem, který zajišťuje odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřuje se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí klinik FN Brno.

Nutriční poradna          tel: 532 232 063

Po- Pá                         7,00 - 14,00  hodin

Více informací o nás zde.

 

Sociálně zdravotní oddělení

je útvarem, jehož činnost je zaměřena na poskytování sociálního poradenství u hospitalizovaných pacientů, kteří v důsledku změny svého zdravotního stavu a případně následné ztráty soběstačnosti nebo z jiných závažných důvodů se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami ani s pomocí svých blízkých. Součástí útvaru je i depozit (úložiště cenných věcí pacientů), který je umístěn v prostorách 5. patra pavilonu J1 (ubytovna zdravotních sester) na ulici Netroufalky 1 v Bohunicích.

Provozní doba

Po                                 7,00 - 15,30   hodin

Stř                                12,00 - 15,00  hodin

Pá                                 7,00 - 11,00   hodin

 

tel: 532 232 957

Více informací o nás zde.

 

Společný tým sanitářů

se skládá ze dvou samostatných útvarů, a to na pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV) a v dětské nemocnici (PDM). Úkolem obou útvarů je zajistit služby pro medicínské útvary. Jde o zajištění převozů pacientů na vyšetření, při překladech mezi jednotlivými útvary, přenášení biologického materiálu apod.

 

Centrální evidence pacientů

zajišťuje evidenci ambulantních klientů a plynulý administrativní příjem klientů na lůžková oddělení jednotlivých útvarů FN Brno. Vede denní přehledy počtu klientů ošetřených, přijatých a propuštěných. Podává informace o pobytu klientů a umístění jednotlivých útvarů FN Brno.

 

Informace o pacientech                        tel: 532 233 569


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji