Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Finanční mechanismy EHP/Norska

 

logo norway grants.JPG

logo eea grants.JPG

 

 

  • V rámci 3. výzvy:
  • CZ 0141 –  Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN Brno-Bohunice

  • Dotace ve výši 950 161 EUR
  • Zahájení: 16.6.2009
  • Popis projektu >>>>
  • Prezentace >>>>

 

logo norway grants.JPG

logo eea grants.JPG

 

V rámci výzvy: 6 - Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví

ZD-ZDOVA2-002 - Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách

 

Celková výše dotace: 15 295 690 Kč
Datum zahájení 1.4.2021
Příjemce: FN USA
Partneři:

FN Brno

MOU

 

Abstrakt:

Zdraví obyvatelstva v sociálně vyloučených komunitách je dlouhodobě ve špatném stavu. Důvodem je nejen špatná dostupnost zdravotní péče, ale také nízká informovanost obyvatelstva o prevenci a příznacích nemocí.  

Cílem projektu SASTE ROMA (Zdraví Romové) je vývoj a implementace nástrojů zaměřených na posílení prevence specifických přenosných a nepřenosných onemocnění v romské komunitě.  

Osvětová kampaň v rámci projektu SASTE ROMA zahrne nejzávažnější onemocnění, a to především kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, onkologická onemocnění dospělých i dětí, deprese a další duševní choroby, plicní onemocnění, diabetes, hypertenzi a infekční choroby jako hepatitida, TBC, COVID-19 a sexuálně přenosné choroby.  

Projekt předložila v roli koordinátora FN u sv. Anny v Brně, resp. Public Health Group Cerebrovaskulárního výzkumného týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Tento tým má 10leté zkušenosti s realizací osvětových kampaní, tvorbou osvětových filmů a edukačního programu HOBIT (www.projekthobit.cz). Projekt HOBIT cílí na žáky ZŠ a SŠ, seniory i širokou veřejnost a učí, jak reagovat na příznaky cévní mozkové příhody a infarktu myokardu. Základem projektu HOBIT je online vzdělávací platforma, která nabízí testovací otázky, edukační moduly a simulační videa a umožňuje sběr dat z testovacích otázek uživatelů online programu. Díky tomu Public Health Group analyzuje efektivitu HOBIT programu a zlepšuje jej.  

Tato stávající online platforma je páteří projektu SASTE ROMA a dojde především k jejímu rozšíření o další onemocnění zmíněná výše.  

Obsahem projektu je vytvoření tištěných i audiovizuálních informačních materiálů, realizace kampaně a organizace 6 kulturně-osvětových akcí v několika krajích, a to ve spolupráci s mediátory zdraví Státního zdravotního ústavu. Součástí projektu je zhodnocení intervence v rovině proveditelnosti a efektu na zvýšení zdravotní gramotnosti. Projekt svými aktivitami také přispívá k boji proti diskriminaci. V rámci projektu se také počítá s externí PR agenturou, která přinese komunikační koncept a také mediální plán. 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji