Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nejmodernější technologie pro špičkovou kardiologii

Logo IOP EU

 

Dnes byly ve FN Brno slavnostně otevřeny zrekonstruované prostory Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky (PIIK IKK) FN Brno. Díky finančním prostředkům z EU ve výši 56 miliónů korun (85% z IOP EU a 15% FN Brno) byla zakoupena nová angiografická linka, 3D mapovací systémy, elektrofyziologické záznamová zařízení, speciální kardiologická RTG a další přístroje, kterými bylo dovybaveno Komplexní kardiologické centrum FN Brno. Stavební úpravy si pak vyžádaly investici více než 27 miliónů kroun, které hradila FN Brno výhradně ze svých prostředků.

Program PIIK IKK FN Brno započal v roce 1994 a je, co se týče počtu a spektra výkonů, největším katetrizačním centrem na jižní Moravě a patří k největším svého druhu v České republice.

Základním zaměřením pracoviště je provádění rozsáhlého spektra diagnostických (více než 2500 ročně) a intervenčních (více než 1200 ročně) výkonů v oblasti koronárního a strukturálního postižení srdce. Pracoviště se specializuje především na komplexní řešení pacientů s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdce, u kterých provádí také vysoce specializované výkony zahrnující intrakoronární zobrazení pomocí intravaskulárního ultrazvuku, optické koherentní tomografie a stanovení funkční významnosti koronárních stenóz.

Významná pozornost je věnována i katetrizační léčbě pacientů se strukturálním postižením srdce, a to především katetrizační léčbě vrozených defektů mezisíňové přepážky a prevenci cévní mozkové příhody. Vedle toho se zde provádějí i specializované katetrizační výkony zaměřené na léčbu pacientů s rezistentní hypertenzní nemocí, závažnou aortální stenózou a další.

Rozsáhlý klinický program je doplněn o výuku v rámci pre- a postgraduálního vzdělávání a široký klinický výzkum. PIIK IKK FN Brno je s garancí jeho vedoucího lékaře, MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI, mezinárodním Centre of Excellence pro komplexní koronární intervence a koronární zobrazovací techniky.

Specializovaný katetrizační tým tvoří v současnosti pět lékařů s funkčními licencemi pro invazívní a intervenční kardiologii, který dobře doplňují další kardiologové a lékaři v „intervenčním zácviku“ a také, nebo spíše především, velmi dobře fungující tým katetrizačních sester a RTG laborantů.

 

Technologie

Intervenční kardiologie

Siemens Artis Zee Floor na tomto pracovišti je moderní jednorovinné angiografické zařízení speciálně určené pro intervenční kardiologii. Je vybavené přímou digitalizací obrazu a plochým detektorem 20x20 cm speciálně určeným pro kardiologii. Přístroj umožňuje zobrazení srdce ve 3D, disponuje technologií pro CT zobrazení srdce a mimo jiné umožňuje rychlou diagnostiku věnčitých tepen včetně možnosti následného intervenčního zákroku. Součástí zařízení je rovněž velkoplošná 56-ti palcová LCD obrazovka díky níž lze najednou zobrazovat i snímky z dalších podpůrných přístrojů (IVIS apod.).

Elektrofyziologie

Přístroj Artis Zee Floor od společnosti Siemens je moderní jednorovinné angiografické zařízení určené pro elektrofyziologii.

Siemens Arcadis Varicje rentgenový pojízdný skiaskopicky přístroj s C-ramenem, který se používá na operačních sálech pro zákroky v ortopedii, chirurgii, traumatologii apod. Přístroj se vyznačuje kvalitou obrazu při zachování vysokých standardů snížení dávky záření na pacienta i obsluhující personál.

 

Nejmodernější technologie pro špičkovou kardiologii

Slavnostní přestřižení pásky ředitelem FN Brno MUDr. Romanem Krausem, MBA

 

Nejmodernější technologie pro špičkovou kardiologii II

Siemens Artis Zee Floor

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji