Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Supervizní tým

Vedoucí týmu/supervizor Mgr. Jana Špačková
Supervizor Mgr. Miroslava Ježová          
Supervizor Mgr. Lenka Slavíčková
Supervizor Mgr. Adam Šimoník
Supervizor Bc. Silvia Szalaiová

Kontakt:

Informace, objednání tel. 532 233 213

E-mail:

 

Supervizní tým je zaměřen na podporu a profesní rozvoj zaměstnanců FN Brno prostřednictvím supervize. Nabízí bezpečný prostor pro všechny účastníky supervizních setkání. Samotná supervize probíhá formou rozhovoru. Slouží k lepšímu porozumění prožívaných pracovních situací a rozvíjí nové perspektivy profesního chování.

Supervizor je průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině nebo celé organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy. Podporuje získávání nových podnětů a zkušeností a společně s účastníky supervize hledá různé alternativy řešení náročných situací.

Hlavní cílovou skupinou pro supervizi ve FN Brno jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci – absolventi, kteří jsou v začátcích své profesní dráhy vedeny supervizory k reflexi své práce. Tento benefit ale mohou, v případě zájmu, využít všichni zaměstnanci FN Brno, bez ohledu na pracovní zařazení.

Supervizi lze zajistit v podobě individuální, skupinové i týmové. Čas strávený na supervizi je ve FN Brno započítáván do pracovní doby zaměstnanců a do celoživotního vzdělávání pomáhajících profesionálů.

Ve spolupráci s PeO - Úsekem vzdělávání a péče o zaměstnance organizuje Supervizní tým FN Brno vzdělávací akce věnované supervizi (Inovační kurz Supervize ve zdravotnictví pro vedoucí pracovníky, Seminář Supervize ve zdravotnictví pro celé pracovní týmy). Vzdělávací akce není supervize.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji