Menu
Česky English
532 23 1111

Supervizní tým

Vedoucí týmu/supervizor Mgr. Jana Špačková
Supervizor Mgr. Miroslava Ježová    
Supervizor Mgr. Adam Šimoník
Supervizor Bc. Silvia Szalaiová

Kontakt:

Informace, objednání tel. 532 233 213

E-mail:

 

Supervizní tým je zaměřen na podporu a profesní rozvoj zaměstnanců FN Brno prostřednictvím supervize. Nabízí bezpečný prostor pro všechny účastníky supervizních setkání. Samotná supervize probíhá formou rozhovoru. Slouží k lepšímu porozumění prožívaných pracovních situací a rozvíjí nové perspektivy profesního chování.

Supervizor je průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině nebo celé organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy. Podporuje získávání nových podnětů a zkušeností a společně s účastníky supervize hledá různé alternativy řešení náročných situací.

Hlavní cílovou skupinou pro supervizi ve FN Brno jsou pracovníci, kteří jsou v začátcích své profesní dráhy vedeny supervizory k reflexi své práce. Tento benefit ale mohou, v případě zájmu, využít všichni zaměstnanci FN Brno.

Supervizi lze zajistit v podobě individuální, skupinové i týmové. Čas strávený na supervizi je ve FN Brno započítáván do pracovní doby zaměstnanců a do celoživotního vzdělávání pomáhajících profesionálů.

Ve spolupráci s PeO - Úsekem vzdělávání a péče o zaměstnance organizuje Supervizní tým FN Brno vzdělávací akce věnované supervizi (Inovační kurz Supervize ve zdravotnictví pro vedoucí pracovníky). Vzdělávací akce není supervize.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji