Menu
Česky English
532 23 1111

Centrum precizní medicíny

Klinická praxe se posouvá do éry personalizované zdravotní péče, ve které pochopení biologických procesů na molekulární úrovni umožní zdravotníkům realizovat léčbu šitou na míru pacientovi. Tento vyšší stupeň personalizace léčby, který je založen na molekulárně-biologické charakterizaci choroby, potom označujeme jako precizní medicína.

V současné době je precizní medicína nejvíce implementována v oblasti onkologie (tzv. precizní onkologie). Jedná se o inovativní přístup k léčbě, který umožňuje pro pacienty s nádorovým onemocněním vytvářet individuální léčebné plány na základě biologických vlastností jejich nádoru. Tento princip se úspěšně uplatňuje jak v onkologii dospělých, tak u pacientů dětského věku.

Další rozsáhlou oblastí medicíny, kde se uplatňují principy precizní medicíny, je oblast vzácných a ultra-vzácných chorob. Více než 80 % těchto onemocnění má genetický původ. Diagnostika a léčba těchto onemocnění může být komplikovaná díky omezenému počtu pacientů (často jednotky nebo nízké desítky pacientů celosvětově) a nedostatku informací. Pro pacienty a jejich rodiny je náročné čelit někdy dlouhotrvajícím a komplikovaným diagnostickým postupům, které mohou trvat i několik let, což se někdy označuje jako "diagnostická odysea". Cílem precizní medicíny v oblasti vzácných chorob je nalézt a detailně popsat genetickou podstatu nemoci a umožnit tak nejen lepší pochopení individuálních klinických projevů u daného pacienta, ale také, v případě že to povaha daného onemocnění umožňuje, nastavit vhodný léčebný plán případně plán dlouhodobého sledování.

Klinická aplikace precizní medicíny je velice úzce navázána na tzv. translační výzkum, který je v této oblasti kriticky důležitý pro včasnou implementaci nových poznatků do klinické praxe. Lékaři a odborní pracovníci zaměřující se na oblast precizní medicíny, jsou proto často také aktivními vědeckými pracovníky, kteří posouvají hranice svých oborů směrem k těm nejmodernějším diagnosticko-terapeutickým postupům. Všechny oblasti precizní medicíny, včetně výzkumu, se vyznačují tím, že vyžadují velice nákladné infrastrukturní, technologické, ale také personální zázemí.

Centrum pro precizní medicínu FN Brno sdružuje odborníky z různých oblasti precizní medicíny a jejich klinické a výzkumné aktivity v rámci jednoho společného mezioborového pracoviště. Centrum si klade za cíl koordinovaný a efektivní rozvoj v této oblasti, což následně umožní také rychlou implementaci nových technologií a postupů precizní medicíny do klinické praxe, a tak i zajištění dostupnosti těch nejmodernějších diagnosticko-terapeutických řešení pro pacienty FN Brno.

FN Brno je průkopníkem napříč různými oblastmi precizní medicíny. Počínaje precizní onkologií u dětských pacientů, zde jako první v ČR a celém CEE regionu Klinika dětské onkologie implementovala tyto postupy do praxe již před deseti lety, až po oblast dětských pacientů bez diagnózy, kde byla v září 2023 otevřena na Pediatrické klinice FN Brno první Ambulance pro dětské pacienty bez diagnózy v ČR. Existence precizní medicíny a její úspěšná aplikace do klinické praxe ve FN Brno je již spojena se stovkami úspěšně léčených onkologických pacientů, dětí, které se po mnoha letech nebo naopak velice rychle dočkaly svých genetických diagnóz, jejich zdravě narozených sourozenců a obecně lidských příběhů, které by se bez precizní medicíny a zdravotníků FN Brno nikdy nestaly.

 

Aktuality 

1. 5. 2024 - Vznik nového Centra precizní medicíny FN Brno, které sdružuje odborníky z různých oblasti precizní medicíny a jejich klinické a výzkumné aktivity v rámci jednoho společného mezioborového pracoviště.  Centrum si klade za cíl koordinovaný a efektivní rozvoj v této oblasti, což následně umožní také rychlou implementaci nových technologií a postupů precizní medicíny do klinické praxe, a tak i zajištění dostupnosti těch nejmodernějších diagnosticko-terapeutických řešení pro pacienty FN Brno.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji