Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem

Dne 1.1.2013 zahájila Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. projekt Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem, reg. č.CZ.1.07/3.2.04/04.0020.

Partnerem projektu je Fakultní nemocnice Brno. Tým partnera povede paní doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednostka Kliniky dětské neurologie LF MU Brno).


 

Hlavním cílemprojektu je vytvořit předpoklady pro rozvoj vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce vzdělávání v oblasti práce s pacienty s autismem pro lékaře a zdravotnický personál, kteří se mohou ve své praxi setkat s těmito pacienty.

 

Na tento hlavní cíl navazují cíle specifické:

  1. Vytvoření nových vzdělávacích materiálů pro zdravotníky pečující o pacienty s autismem
  2. Vytvoření nových kurzů zaměřených na práci s pacienty s autismem
  3. Pilotní ověření těchto kurzů a vznik ověřených vzdělávacích programů

Projekt je zaměřen na vzdělávání lékařů, zdravotní sester a laborantek.

Celkovým výstupem projektu bude zvýšení kompetence zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem, což výrazně zkvalitní péči o tyto pacienty, a zvýší motivaci zdravotníků k celoživotnímu vzdělávání v této oblasti. Posílením kompetencí bude též zvýšena konkurenceschopnost těchto zdravotníků a prohloubí se i nabídka jejich dalšího vzdělávání.

Logo OPVK

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 4

Kontakty:

Sekretariát (Dana Chalupová, DiS.):
532 234 919


Informace o zdravotním stavu hospitalizovaných dětí:
532 234 912 (8:00 - 8:30, 12:30 - 13:30)

Objednávání ambulantních vyšetření:
532 234 917 (13:00 - 15:00)

Objednávání hospitalizací:
532 234 776 (8:00 - 8:30, 12:30 - 13:30)
(hospitalizaci objednává pouze lékař)

Konziliární konzultace zdravotního stavu pro jiná zdravotnická zařízení a ambulantní specialisty:
532 234 917

Objednávání EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání EMG vyšetření:
532 234 933

Objednávání evokovaných potenciálů:
532 234 933

Ambulantní doba:

všední dny 8:00 - 15:30

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji