Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

FN Brno – Heliport HEMS

V bohunické nemocnici byl otevřen nový heliport s nosností až 6,4 tuny. Přistávací plocha za téměř šedesát miliónů korun je vybavena nejmodernější technikou pro bezpečný provoz vrtulníků a umožní optimalizaci transportu na životě ohrožených pacientů FN Brno.

Po téměř tříletém úsilí se podařilo dne 30. prosince 2014 předat vybranému zhotoviteli, firmě IMOS Brno, a.s., staveniště a dne 5. ledna 2015 byla stavba zahájena. Akce byla realizována dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt, a.s. Stavební dozor prováděl OHTS - Oddělení inženýrských činností FN Brno. Celkové náklady dosahují včetně přípravy, projektů a DPH výše 59,2 miliónů korun. Ze strukturálních fondů EU (IOP 15. výzva) bylo hrazeno 29 673 500,- Kč a FN Brno hradí 29 573 744,- Kč.

Termín uvedení do zkušebního provozu a dokončení stavby byl 31. srpna 2015, konečný termín projektu pak 30. září 2015.

Stavbase skládá ze tří stavebních objektů - heliport, spojovací koridor a zastřešení vstupu urgentního příjmu. Součástí jsou příslušné inženýrské sítě a provozní soubory.

Vlastní stavba heliportu je určena pro pracovní, vyvýšený, neveřejný a vnitrostátní heliport, který bude sloužit pro provoz H24 VFR den/noc vrtulníků HEMS do 6,4 tuny. Objekt je válcovitého tvaru z monolitického železobetonu, založený na pilotech – zabudováno bylo 5 000 tun betonu. Výška stavby 10,2 m, poloměr 18 750 mm. Vnitřní spirálová komunikace umožní parkování 66 osobním automobilům. Komunikační věž s výtahem zajistí dopravu pacienta do úrovně chodníku. Ten je v rámci stavby Spojovacího koridoru zastřešen otevřenou ocelovou konstrukcí se severní stěnou, ve tvaru obráceného písmene L. Poslední objekt - nové zastřešení vstupu do objektu L nahradilo stávající stříšku a zajišťuje plynulou návaznost na spojovací koridor.

Heliport je vybaven nejmodernější technikou pro bezpečný provoz vrtulníků, ke kterému patří i radiové ovládání intenzity osvětlení přistávací plochy pilotem.

Dne 8. září 2015 proběhla úspěšně kolaudace stavby a dne 15. září 2015 kolaudace retenční nádrže dešťových vod. Od tohoto data je heliport schopen plného provozu.

 

FN Brno – Heliport HEMS, CZ.1.06/3.4.00/15.08482

 

IOP + MMR

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji