Menu
Česky English
532 23 1111

Dobrovolníci a neziskové organizace

Fakultní nemocnice Brno si velice váží veškeré pomoci nadačních fondů, dobrovolnických či jiných organizací, které se podílejí na jakékoliv pomoci pro zlepšení komfortu jak dětských, tak dospělých pacientů. Děkujeme všem, kteří zištně či nezištně pomáhají a jsou tak součástí celé naší nemocnice.

 

Debra    

DEBRA ČR – pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel

Charitativní organizace DEBRA ČR úzce spolupracuje s klinickým EB Centrem, zejména pak s Dětským kožním oddělením Pediatrické kliniky Dětské nemocnice, ale i s dalšími odděleními ve FN Brno, která mají v péči dětské i dospělé pacienty s Epidermolysis Bullosa, neboli s nemocí motýlích křídel. Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících tímto závažným kožním onemocněním a jejich rodinám. Prostřednictvím veřejné sbírky pomáháme financovat nákladný ošetřovací materiál a další pomůcky a to jak přímo konkrétním pacientům, tak i EB Centru. Ve spolupráci s odborníky z FN Brno organizujeme konference pro rodiny s nemocí motýlích křídel nebo semináře pro odbornou i laickou veřejnost. 

Kontakt: www.debra.cz

 

 

Kapka

FAnn dětem - pomáháme zkvalitnit péči o novorozence a děti

FAnn parfumerie se téměř od počátku svého vzniku v roce 1991 angažují v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí. Vznik Nadačního fondu FAnn dětem byl tedy logickým vyústěním těchto aktivit. V současné době se zaměřujeme především na projekty prenatální diagnostiky a na zkvalitnění péče v porodnicích a na neonatologických odděleních po celé České republice. Fakultní nemocnici Brno podporujeme již šestým rokem a v rámci této spolupráce jsme financovali např. nákup diagnostického laseru, transportní jednotky pro novorozence, bilirubinometru, výhřevných modulů a podložek a dalších zařízení pro komfortní péči a podporu bondingu u novorozenců. "Věřím, že prostředky investované do těchto oddělení pomohou personálu v jeho odpovědné práci a zkvalitní péči o miminka," říká RNDr. Anna Kokolusová, zakladatelka fondu a předsedkyně správní rady.

Kontakt: www.fanndetem.cz

 

 

Kapka

POMÁHÁME, z.s.

Spolek POMÁHÁME, z.s. je brněnský projekt dvou nadšenců, jehož cílem je co nejvíce vylepšit kvalitu života dětí, které jsou v obtížné životní či zdravotní situaci. Nemáme úzké zaměření, každý projekt si pečlivě vybíráme. Organizujeme sportovní a kulturní akce pro děti, charitativní akce a zabezpečujeme i materiální pomoc - financovali jsme například koupi monitorů životních funkcí pro Neonatologické oddělení FN Brno, také jsme pořádali Vánoční odpoledne pro děti z pěstounských rodin či podpořili finančně Markétku Pavlíkovou, které diagnostikovali sarkom holenní kosti. POMÁHÁME rádi.

Kontakt: www.pomahame.foundation

 

Kapka

Spolek Malý Rosťa, z.s.

Brněnský dobročinný spolek Malý Rosťa vznikl v roce 2018 jako netradiční projev vděčnosti za péči o předčasně narozenou dcerku Anetku na Neonatologickém oddělení v porodnici Obilní trh. Její maminka a zakladatelka spolku, Jana Hillová z Brna, pomáhá jeho prostřednictvím nedonošeným dětem růst. Z finančních prostředků od dárců Spolek Malý Rosťa pořizuje vybavení na Neonatologické oddělení FN Brno a LF MU, například přikrývky nebo povlečení. Rosťa dále organizuje nejrůznější akce, jejichž výtěžek putuje přímo na Neonatologické oddělení na zakoupení konkrétních věcí podle aktuální potřeby. Nedávný výtěžek z Rosťova pikniku pomohl např. vylepšit zázemí pro maminky v Porodnici Obilní trh FN Brno, konkrétně přispěl na opravu koupelen pro maminky na  hostinských pokojích.

Kontakt: www.spolekrosta.cz

 

 

Kapka    

Nadační fond Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje spolupracuje s Klinikou dětské onkologie a Transfúzním a tkáňovým oddělením ve FN Brno od roku 2006. Za tuto dobu jsme obě kliniky FN Brno podpořili téměř 4,5 miliony korun. Podílíme se na zajišťování přístrojové vybavenosti kliniky tak, aby byla léčba kvalitnější a efektivnější a podporujeme rozvoj psychosociální péče o dětské pacienty. Kapka naděje se zaměřuje na pomoc nemocným dětem. V současné době pomáháme ve více než 40 nemocnicích po celé České republice a za 17 let jsme pomohli více než 170 miliony korun.

Kontakt: www.kapkanadeje.cz 
 

 

Kapka

Nadační fond Modrý hroch

Náš Nadační fond Modrý hroch spolupracuje s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Dětské nemocnici při FN Brno. Nadační fond se zaměřuje na podporu dětské chirurgie, podporu léčby a hospitalizaci dětí po úrazech, snaží se o zpříjemnění prostředí v době léčby, volnočasové aktivity hospitalizovaných dětí, o konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech. Zároveň prohlubuje činnost v oblasti prevence úrazů, podporu vědeckého výzkumu v oblasti dětské medicíny, spolufinancuje rehabilitační pobyty, nové přístroje a pomáhá dětem při jejich zotavení. 

Kontakt: www.modryhroch.cz
 

 

Kapka

Šťastný úsměv, z.s.

Naše nezisková organizace Šťastný úsměv, z.s.,  spolupracuje s Oddělením dětské plastické chirurgie při Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve FN Brno. Pomáháme dětem, které se narodily s rozštěpem obličeje, a jejich rodičům projít léčbou této vrozené vývojové vady, která trvá od narození až do dospělosti, s úsměvem. Naším cílem je informovaný rodič a pacient, který je na různé aspekty léčby připraven a je schopen, za úzké spolupráce s lékaři, léčbu dobře zvládnout. Snažíme se o demytizaci rozštěpu ve společnosti. Vydáváme informační brožury, letáky, knihy pro děti atd.

Kontakt: www.stastny-usmev.cz
 

Kapka

Česká myelomová skupina, nadační fond

Náš nadační fond spolupracuje s Interní hematologickou a onkologickou klinikou a Oddělením klinické hematologie ve FN Brno. Náš nadační fond se zaměřuje na zlepšování péče o pacienty s mnohočetným myelomem. Naše aktivity jsou zaměřeny na poskytování informací nemocným a jejich blízkých, vytváření podmínek pro spolupráci výzkumníků a lékařů v této oblasti. Zároveň podporujeme klinický i preklinický výzkum.

Kontakt: www.myeloma.cz
 

 

Kapka

Popálky o.p.s.

Nezisková organizace Popálky (dříve Sdružení na pomoc popáleným dětem) spolupracuje s Klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie ve FN Brno od roku 1994. Pomáháme dětským i dospělým popáleným pacientům hospitalizovaných na této klinice i jejich blízkým zpět k plnohodnotnému životu formou osobního, telefonického i internetového poradenství. Dále pro ně pořádáme vzdělávací a volnočasové aktivity – setkávání formou sdílení zkušeností, víkendové pobyty pro rodiče, zimní a letní pobyty pro děti. 
Zároveň usilujeme o prevenci a osvětu popáleninového úrazu formou různých preventivních projektů. 

Kontakt: www.popalky.cz
 

 

Kapka

Nadační fond dětské onkologie Krtek


Nadační fond dětské onkologie Krtek spolupracuje s Klinikou dětské onkologie ve FN Brno. Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně podle aktuálních potřeb vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným malým pacientům, ale i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.


Kontakt: www.krtek-nf.cz
 

 

Kapka

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s., je spolek, který vyhledává, školí a vysílá dobrovolníky na vybrané kliniky a oddělení FN Brno. Činnost dobrovolníků ve FN Brno se stává nepostrádatelnou součástí komplexního holistického přístupu k pacientovi. Naši dobrovolníci se stávají důležitým mostem mezi profesionální péči zdravotnického personálu, a „obyčejným“ lidským kontaktem přicházejícím zvenčí.  Dobrovolníci zapojují hospitalizované do společných podpůrných a tvořivých aktivit, povídají si s nimi, nabízejí jim doprovod na krátkou procházku, předčítají jim knihy a časopisy, luští společně křížovky, dětem čtou pohádky, nabízejí různé hry nebo společně vyrábějí různé drobnosti. Svým citlivým a trpělivým přístupem tak naši dobrovolníci posilují duševní rovnováhu hospitalizovaných, která je při léčbě klíčová.

Kontakt: www.dc-motylek.cz

 

 

Křižovatka

Nadace Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice po celých 20 let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče. Během svého působení se nadaci podařilo zajistit monitory dechu pro nemocnice a porodnice v hodnotě téměř 28,5 mil. korun.

Kontakt: www.nadacekrizovatka.cz

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji