Menu
Česky English
532 23 1111

Chcete podpořit nemocnici?

Rozhodli jste se darovat finanční nebo materiálové prostředky Fakultní nemocnici Brno? 

Srdečně Vám za to děkujeme.  

Vaši podporu vnímáme nejen jako projev důvěry a poděkování týmům zdravotníků na jednotlivých pracovištích, ale také jako závazek pro další zlepšování péče, podpory zdraví a zkvalitňování prostředí nemocnice.  

Pokud jste se rozhodli poskytnout nemocnici finanční nebo materiální dar, můžete tak učinit na základě příslušné darovací smlouvy, jejíž vzor najdete níže.

Váš dar bude evidován pod Vaším jménem a bude Vám poskytnuto potvrzení pro daňové účely. Darovat můžete jako fyzická i právnická osoba. 

U finančních darů můžete určit konkrétní účel využití darovaných prostředků. U materiálních darů podporujete konkrétní pracoviště nebo úsek.  

V případě potřeby bližších informací o celém procesu se můžete obracet na: 

Oddělení právních věcí
Mgr. Petra Pirochtová
Tel: 532 233 488
e-mail:  

 

Fakultní nemocnice Brno si vyhrazuje právo, za jistých okolností, dar nepřijmout. 

 

Předlohy darovacích smluv najdete níže:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji