Menu
Česky English
532 23 1111

Emergency Medical Team CZ


Emergency Medical Team CZ (EMT CZ)

Emergency Medical Team CZ (dříve Trauma team ČR) je mobilní tým lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, jehož dominantním úkolem je poskytování odborné resuscitační, traumatologické, chirurgické a specializované medicínské péče poraněným a postiženým přímo na místě mimořádné události nebo katastrofy ve světě, případně v její těsné blízkosti.

 

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz)

 

Provozovatel:

Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno (organizace a zajištění zdravotnické činnosti). Fakultní nemocnice Brno zajišťuje služby EMT CZ od roku 2010.

 

Na činnosti Emergency Medical Teamu CZ se podílejí:

Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky („Dohoda o vzájemné výpomoci na výzvu“). EMT CZ (TT) úzce spolupracuje zejména s týmem USAR (Urban Search And Rescue) HZS hl. m. Prahy a celá jednotka společně vystupuje jako CZERT Czech Republic (Czech Emergency Response Team). USAR tým poskytuje EMT CZ logistickou podporu (stany pro ubytování, stravování, hygienické zařízení, zásobování vodou) a jeho záchranáři vypomáhají při ošetřování postižených.

 

Ocenění:

Zlatý záchranářský kříž v kategorii Humanitární čin roku 2015 za humanitární misi v Nepálu a přijetí vedoucího TT ČR prezidentem ČR.

 

Kontakt pro zájemce o vstup do EMT CZ:


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji