Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

Emergency Medical Team CZ


Emergency Medical Team CZ (EMT CZ)

Emergency Medical Team CZ (dříve Trauma team ČR) je mobilní tým lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, jehož dominantním úkolem je poskytování odborné resuscitační, traumatologické, chirurgické a specializované medicínské péče poraněným a postiženým přímo na místě mimořádné události nebo katastrofy ve světě, případně v její těsné blízkosti.

 

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz)

 

Provozovatel:

Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno (organizace a zajištění zdravotnické činnosti). Fakultní nemocnice Brno zajišťuje služby EMT CZ od roku 2010.

 

Na činnosti Emergency Medical Teamu CZ se podílejí:

Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky („Dohoda o vzájemné výpomoci na výzvu“). EMT CZ (TT) úzce spolupracuje zejména s týmem USAR (Urban Search And Rescue) HZS hl. m. Prahy a celá jednotka společně vystupuje jako CZERT Czech Republic (Czech Emergency Response Team). USAR tým poskytuje EMT CZ logistickou podporu (stany pro ubytování, stravování, hygienické zařízení, zásobování vodou) a jeho záchranáři vypomáhají při ošetřování postižených.

 

Ocenění:

Zlatý záchranářský kříž v kategorii Humanitární čin roku 2015 za humanitární misi v Nepálu a přijetí vedoucího TT ČR prezidentem ČR.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji