Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Operační program Zaměstnanost

Zaměstnanost + MPSV

 

 

Název projektu:       

Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Číslo projektu:         

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zajistit prohlubování kvalifikace  nelékařských zdravotnických pracovníků FN Brno, kteří dosud nezískali specializaci nebo zvláštní odbornou

způsobilost ve svém oboru a zvýšit tak kvalitu poskytovaných ošetřovatelských zdravotních služeb.

Celková maximální výše finanční podpory z EU (projekt je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost):  62 481 434,24 Kč.

 

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2022

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji