Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Operační program Zaměstnanost

 

Zaměstnanost + MPSV

Název projektu:       

Podpora specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Číslo projektu:         

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007501

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zajistit prohlubování kvalifikace  nelékařských zdravotnických pracovníků FN Brno, kteří dosud nezískali specializaci nebo zvláštní odbornou způsobilost ve svém oboru a zvýšit tak kvalitu poskytovaných ošetřovatelských zdravotních služeb.

Celková maximální výše finanční podpory z EU (projekt je spolufinancován EU z prostředků ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost):  62 481 434,24 Kč.

 

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2022

 


 

OPZ

MZCR

Název projektu:

Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie

Číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219

Stručný popis projektu:

FN Brno se zapojila do projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. 

Cílem projektu je zvýšení počtu dětských neurologů v ČR a rovněž snížení jejich celkového věkového průměru, což posílí síť lékařů v tomto oboru napříč ČR.  

 

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji