Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Nejmodernější technologie pro špičkovou kardiologii II

Logo IOP EU

 

K 31. květnu 2013 končí ve Fakultní nemocnici Brno projekt s názvem "Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra FN Brno". Projekt za více 56 miliónů korun byl realizován v letech 2010 – 2013 a byl významně podpořen Integrovaným operačním programem EU.

 

Celkem bylo koupeno 15 zdravotnických přístrojů, které jsou umístěny na Interní kardiologické klinice (IKK), Pediatrické klinice a Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno.

Největší část investovaných finančních prostředků, z 85 % kryto EU a z 15% FN Brno, byla určena k modernizaci Interní kardiologické kliniky FN Brno. Na ní byly pro potřeby projektu, ale výhradně z vlastních zdrojů nemocnice, za více než 26 miliónů korun zrekonstruovány prostory Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie (PIIK IKK). V rámci projektu pak byla pro pracoviště zakoupena nová angiografická linka, 3D mapovací systémy či elektrofyziologické záznamová zařízení. Dovybavena byla i Arytomologická laboratoř IKK FN Brno. 

Program Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie IKK FN Brno započal v roce 1994 a je, co se týče počtu a spektra výkonů, největším katetrizačním centrem na jižní Moravě a patří k největším svého druhu v České republice.

Základním zaměřením pracoviště je provádění rozsáhlého spektra diagnostických (více než 2500 ročně) a intervenčních (více než 1200 ročně) výkonů v oblasti koronárního a strukturálního postižení srdce. Pracoviště se specializuje především na komplexní řešení pacientů s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdce, u kterých provádí také vysoce specializované výkony zahrnující intrakoronární zobrazení pomocí intravaskulárního ultrazvuku, optické koherentní tomografie a stanovení funkční významnosti koronárních stenóz.

Specializovaný katetrizační tým tvoří v současnosti pět lékařů s funkčními licencemi pro invazívní a intervenční kardiologii, který dobře doplňují další kardiologové a lékaři v „intervenčním zácviku“ a také, nebo spíše především, velmi dobře fungující tým katetrizačních sester a RTG laborantů.

 

Nejmodernější technologie pro špičkovou kardiologii II

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji