Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Primář MUDr. Zdeněk Pavlovský
Vedoucí pracovník NLZP Zdeňka Slavíková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 64,41 66,9 65,86 66,5
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 19,3 20,25 19,07 19,41
  Počet pracovníků SVLS SZP 30,2 29,99 29,7 29,69
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   2
  SPV NLZP   1   1
  Ph.D. studium studující   2    
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 3 2 2 2
  Celkem 3 2 2 2
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       23,91
  2) Funkční dyspepsie       3,68
  3) Dysplazie hrdla děložního       3,21
  4) Melanocytové névy       2,55
  5) Jiné nezhoubné novotvary kůže       2,35
  6) Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanál       1,75
  7) Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace       1,61
  8) Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce       1,52
  9) Eroze a ektropium hrdla děložního a ectopia cervicis uteri       1,43
  10) Zhoubný novotvar prsu       1,41
  11) Jiný zhoubný novotvar kůže       1,32
  12) Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis       1,29
  13) Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae       1,24
  14) Žlučové kameny - cholelithiasis       1,2
  15) Břišní a pánevní bolest       1,19
  16) Bolest a j.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním       1,16
  17) Leiomyom dělohy       1,02
  18) Následné vyšetření po Iéčbě zhoubného novotvaru       0,96
  19) Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu       0,96
  20) Lymfoidní leukemie       0,93
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na lékařské místo 2935083,12 2902970,4 3181196,28 3252428,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3891112,56      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2508680,28 2447040,12 2684688,24 2738555,28
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3325819,8      
  Průměrné náklady na SZP 1613155,32 1652003,04 1723663,8 1790103,72
  Průměrné výnosy na SZP 2138600,16      
  Celkové náklady   49550318,22 51202150,15 53154444,15
  Celkové výnosy 64195250,97      
  Nákladová rentabilita 32,57      
  HV 15772494,65      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 19,3 20,25 19,07 19,41
  Celkový počet SZP 30,02 29,99 29,7 29,69
  Celkový počet provedených vyšetření 81536 75758 68423 63153
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 4224,24 3741,36 3587,64 3253,68
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 2716,32 2525,76 2303,4 2126,88
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 593,88 654,06 748,32 841,68
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 787,32      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 92,44 50,94 52,77 58,75
  Celkový počet vykázaných bodů 84429094 81627676 80354134 77077895
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 4374092,28 4031178,84 4213217,52 3971108,64
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 2812670,28 2721459,24 2705033,04 2595783,48
 

Publikace

Článek v časopise


Ústav patologie