Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc.
Primář MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Hana Fišerová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 157,15 156,19 157,18 157,9
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 11,16 12,13 10,78 12,54
  Počet ambulantních pracovníků SZP 24,3 23,42 23,2 22,35
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 16 14,4 15,43 15,13
  Počet SZP na lůžkových odděleních 56,27 55,16 54,83 55,34
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 248 268,68 256,68 285,6
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 70,56 70,08 72,24 78,12
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 3,53 3,7 3,59 3,58
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1 0,96 1,01 0,98
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 3,94 3,78 3,33 3,48
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,64 1,51 1,67 1,57
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,4 1,65 2,11 1,85
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,35 0,36 0,35 0,36
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   2   1
  SPV NLZP   1   3
  Ph.D. studium studující   9   15
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Jan Kaňovský Ph.D.     Nový titul : Ph.D.  
  MUDr. Svatopluk Nehyba Svatopluk Ph.D.     Nový titul : Ph.D.  
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  ANALYZATOR DNA   440000   Grant
  DEFIBRILATOR   278452   FN Brno
  GENERATOR KRYOABLACNI UNIVERZAL.   1010028   dotace
  INJEKTOR TLAKOVY   833616   dotace
  KOAGULOMETR   192660   FN Brno
  LINKA ANGIOGRAFICKA   10495635   dotace
  PRISTROJ ULTRAZVUKOVY   3716538   dotace
  RTG PRO KOMPL.ELEKTROFYZIOL.VYSETR.   12350739   dotace
  SERVER   291846   dotace
  SOFTWARE AMIS*PACS FLEXSERVER   416808   dotace
  SOFTWARE RIS eMedSolution   224505   dotace
  STANICE PRACOVNI   740992   dotace
  STANICE VYHODNOCOVACI K ANGIOLIN.   2639784   dotace
  STATIV STROPNI  MONITOROVY POJ.   2431380   dotace
  STUL VYSETROVACI S ERGOMETREM   369036   Grant
  SYSTEM 3D MAPOVACI A NAVIGACNI   4457530   dotace
  SYSTEM MONITOROVACI - CENTRALA   776461   FN Brno
  SYSTEM MONITOROVACI TELEMETRICKY   584497   dotace
  TOMOGRAF OPTICKY KOHORENTNI   1599902   dary
  VENTILATOR PLIC-INVAZ.A NEINVAZ.UPV   502226   dotace
  ZARIZ.ELEKTROFYZIOLOGICKE ZAZNAM.   3924942   dotace
  ZARIZ.K MONITOR.FYZIOL.FUNKCI A HEM.   2778720   dotace
  ZDROJ UPS   891506   dotace
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 14 11 9 2
  IGF       1
  MŠMT 1 1 1  
  Evropské projekty       1
  Celkem 15 12 10 4
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 76 76 76 76
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 3969 3869 3961,5 4322
  Počet zemřelých 131 129 118 129
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,2 5,02 5,11 4,59
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 19,49 22,79 20,52 21,85
  Rehospitalizace 21 20 21 18
  Reoperace 0 4 3 3
  Letalita (‰) 33 33,4 29,79 29,85
  Prostoj lůžka ve dnech 1,4 1,7 1,42 1,5
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 3821 4100 4208 4537
  Počty vyš. spec. amb 49217 48267 45351 45946
  Počet ambul. konz. 2314 2386 2775 2506
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 413,32 373,58 404,69 352,04
  Počet LM Ambulance 11,16 12,22 10,777 12,543
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 55352 54763 52334  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Akutní infarkt myokardu       18
  2) Chronická isch.choroba srdeční       12
  3) Fibrilace a flutter síní       10
  4) Selhání srdce       10
  5) Angina pectoris       5
  6) Jiné srdeční arytmie       4
   7) Komp.srd.a cév.prot.p.impl.,š.       4
  8) Paroxysmální tachykardie       3
  9) Mdloba - synkopa a kolaps       3
  10) Esenciální (prim.) hypertenze       3
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Chronická isch.choroba srdeční       16,01
  2)  Esenciální (prim.) hypertenze       13,74
  3) Fibrilace a flutter síní       11
  4) Přizp. a seřízení impl. pomůc.       8,82
  5) Selhání srdce       3,83
  6) Akutní infarkt myokardu       3,55
  7) Bolest v hrdle a na hrudi       2,77
  8) Jiné srdeční arytmie       2,46
  9) Zánět žil - flebitida a tromboflebitida       2,34
  10) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps       2,09
  11) Jiné spec. prohl., vyš.osob bez obtíží nebo uv       1,58
  12) Vrozené vady srdeční přepážky       1,56
  13) Paroxysmální tachykardie       1,44
  14) Angina pectoris       1,36
  15) Jiná onemocnění žil       1,31
  16) Abnormality srdeční činnosti (tepu)       1,29
  17) Ateroskleróza       1,05
  18) Cévní mozková příhoda neurčená jako krvácení nebo infarkt       0,99
  19) Nepravidelnosti dýchání       0,95
  20) Žilní městky dolních končetin       0,75
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2273,14 2426,68 2559,64 2763,71
  Průměrné náklady na OD JIP 9912,08 10180,44 9971,73 9770,54
  Průměrné výnosy na OD standard 1675,5      
  Průměrné výnosy na OD JIP 8047,25      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 459,22      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 548,28 539,83 601,67 12414,58
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 11584,7 11938,15 12826,87 49536,61
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 56872,85 56561,69 56468,38 673,59
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 8544,03      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 46172,95      
  Průměrné náklady na lékařské místo 14775153,84 16434121,56 13994712,96 15292045,8
  Průměrné výnosy na lékařské místo 13526435,52      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 14364636 15964890,24 13591464,24 14863279,8
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 13150612,44      
  Průměrné náklady na SZP 5292264 5735755,8 4853237,88 549998,76
  Průměrné výnosy na SZP 4844989,68      
  Celkové náklady   559146334,6 471690635,2 530102588,7
  Celkové výnosy 473310267,6      
  Nákladová rentabilita -8,45      
  HV -43694528,45      
   

Publikace

Článek v časopise


Interní kardiologická klinika