Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Ivo Borek
Vedoucí pracovník NLZP Bc. Pavla Krčmová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 136,18 141,41 147,27 148,47
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0,72 0,72 0,91 0,81
  Počet ambulantních pracovníků SZP 1,03 1,03 1,03 1,08
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 18,77 19,29 19,52 19,18
  Počet SZP na lůžkových odděleních 97,31 102,12 107,56 109,16
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 344,04 342,36 326,76 323,4
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 66,36 64,68 59,28 56,88
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 6,04 5,68 5,19 5,22
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,17 1,07 0,94 0,92
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 6,93 6,73 6,22 6,34
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,72 1,5 1,28 1,21
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 4,66 4,15 3,72 3,69
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,67 0,64 0,58 0,59
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       2
  Specializovaná způsobilost lékařů       1
  SPV NLZP       4
  Ph.D. studium studující     3 1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
 
Zdroj financí
  BILIRUBINOMETR   136686   FN Brno
  INKUBATOR   1227068   FN Brno
  MONITOR VITALNICH FUKCI   342000   FN Brno
  MONITOR VITALNICH FUNKCI   171000   FN Brno
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 120 120 120 120
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 6456 6602 6378 5204
  Počet zemřelých 9 14 18 15
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,41 6,06 5,79 5,9
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 6,6 10,39 18,76 19,92
  Rehospitalizace 1 0 2 2
  Reoperace 0 0 1 0
  Letalita (‰) 1,4 2,1 2,82 2,4
  Prostoj lůžka ve dnech 0,4 0,6 1,07 1,2
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 5581 6468 6454 6453
  Počty vyš. spec. amb 3560 3385 3463 3484
  Počet ambul. konz. 0 0 0 0
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 1065,63 1141,98 912,16 1028,67
  Počet LM Ambulance 0,715 0,72 0,906 0,805
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 9141 9853 9917  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Živě narozené děti podle místa narození       62,55
  2) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       18,2
  3) Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin       3,14
  4) Respirační tíseň novorozence       2,88
  5) Nitroděložní hypoxie       2,14
  6) Porodní asfyxie       1,63
  7) Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)       1,6
  8) Problémy s krmením ze strany novorozence       1,41
  9) Postižení plodu a novorozence jinými komplik.porodní činnost       1,12
  10) Pomalý růst a podvýživa plodu       1,01
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       69,82
  2) Jiný nedostatek koordinace       9,44
  3) J. poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a d       3,67
  4) Poranění periferní nervové soustavy za porodu       3,55
  5) Pomalý růst a podvýživa plodu       3,08
  6) Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje       1,28
  7) Porodní asfyxie       1,28
  8) Downův syndrom       1,03
  9) Nitroděložní hypoxie       1
  10) Živě narozené děti podle místa narození       0,97
  11) Jiné příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kostern       0,9
  12) Respirační tíseň novorozence       0,62
  13) Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin       0,56
  14) Mozková obrna       0,5
  15) Jiné vrozené vady mozku       0,25
  16) Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje       0,22
  17) Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)       0,22
  18) Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období       0,19
  19) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       0,19
  20) Jiné poruchy stavu mozku novorozence       0,16
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  růměrné náklady na OD standard 1517,05 1682,56 1901,25 2049,77
  Průměrné náklady na OD JIP 3831,4 4193,98 4881,97 5121,98
  Průměrné výnosy na OD standard 1165,07      
  Průměrné výnosy na OD JIP 7441,02      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 1102,05      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 1141,08 1244,99 1419,16 1634,93
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 7707,72 8031,08 8873,64 9748,37
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 62556,16 70630,47 66052,62 69399,64
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 5919,4      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 121491,16      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4966221,72 5110962,48 5368147,08 5762682,84
  Průměrné výnosy na lékařské místo 6433258,44      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4735026,84 4878698,76 5128770,12 5500582,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 6133767,84      
  Průměrné náklady na SZP 1004511,24 1011371,04 1030651,68 1068051,48
  Průměrné výnosy na SZP 1301246,88      
  Celkové náklady   107355766,8 115015235,1 120939023,7
  Celkové výnosy 131757422,2      
  Nákladová rentabilita 29,54      
  HV 30045889,36      
   

Publikace

Článek v časopise


Neonatologické oddělení