Vedoucí zaměstnanci
       
Ústavní psycholog Doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 0,8 0,8 0,8 0,8
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  GAČR       1
  Celkem       1
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 0 0 0 0
  Počty vyš. spec. amb 529 426 405 409
  Počet ambul. konz. 8 13 3 2
  Počet lůž. konz. 0 0   0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM       0
  Počet LM Ambulance 0 0 0 0
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 537 439 408  
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiné anxiózní poruchy       33,47
  2) Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím       11,43
  3) Jiné neurotické poruchy       8,98
  4) Bolest a j.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním       7,76
  5) Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení       6,53
  6) Ženská neplodnost       5,31
  7) Zhoubný novotvar prsu       4,9
  8) Zhoubný novotvar hrdla děložního - cervicis uteri       4,08
  9) Porod jediného plodu císařským řezem       3,67
  10) Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin       2,45
  11) Zhoubný novotvar vulvy       2,45
  12) Spontánní porod jediného dítěte       2,04
  13) Poruchy s trvalými bludy       1,22
  14) Poruchy způsobené více drogami       1,22
  15) Bipolární afektivní porucha       0,82
  16) Poruchy příjmu potravy       0,82
  17) Depresivní fáze       0,41
  18) Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex       0,41
  19) Sexuální poruchy nezpůs.organickou poruchou n.nemocí       0,41
  20) Mužská neplodnost       0,41
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 1295,15      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 1225,56 1558,79 1623,64 1661,15
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 869372,4 855383,52 828054,48 930997,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 822656,16      
  Celkové náklady   8211681,36 662443,57 682731,41
  Celkové výnosy 658124,9      
  Nákladová rentabilita -5,37      
  HV -37372,99      
 

Ústavní psycholog