Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc
Primář MUDr. Zdeněk Král, CSc.
  MUDr. Otakar Bednařík
Vedoucí pracovník NLZP PhDr. Marie Zítková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 197,25 206,57 233,53 234,52
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 11,77 12,84 12,52 12,26
  Počet ambulantních pracovníků SZP 18,26 20,53 21,75 21,51
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 22,3 21,89 24,45 26,02
  Počet SZP na lůžkových odděleních 63,51 63,35 74,61 74,15
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 31,52 31,97 38,1 39,31
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 12,78 13,97 19,03 19,91
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 114,24 132,96 110,76 108,84
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 40,08 45,96 36,36 38,16
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,9 3,17 2,67 2,56
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,02 1,1 0,87 0,9
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 2,09 2,27 1,93 1,88
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,45 1,67 1,23 1,26
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,16 2,81 2,7 2,56
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,29 0,26 0,23 0,24
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   2   4
  SPV NLZP   4   3
  Ph.D. studium studující   8   2
  Bc.   2    
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Petr Szturz Ph.D. -- Nový titul : Ph.D.        
  Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová -- Nový titul : prof.        
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  DEZINFEKTOR PODLOZNICH MIS   289680   FN Brno
  PRISTROJ DEZINFEKCNI   128000   jiné
  PRISTROJ PRO VYROBU CISTE VODY   314842   Grant
  VITRINA SKLENENA   119424   FN Brno
  VOZIK SPRCHOVY   111457   FN Brno
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  GA 19 14 17 11
  GAČR   1 1 1
  MŠMT 3 4 3 1
  Celkem 22 19 21 14
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 92 92 92 92
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2548 2910 2708,5 2833
  Počet zemřelých 111 127 123 135
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 9,25 8,71 8,8 8,6
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 27,41 22,55 26,73 25,42
  Rehospitalizace 536 583 566 574
  Reoperace 0 2 5 6
  Letalita (‰) 43,57 43,64 45,41 47,65
  Prostoj lůžka ve dnech 1,2 0,5 0,83 0,7
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 906 1347 1354 1366
  Počty vyš. spec. amb 52263 59454 65220 65909
  Počet ambul. konz. 1713 1549 1912 1420
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 388,56 402,07 455,84 467,11
  Počet LM Ambulance 11,77 12,92 12,52 12,255
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 54882 62350 68486  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Non-folikulární lymfom       15,3
  2) Mnohočetnýmyelom a plazmocytární novotvary       13,4
  3) Lymfoidní leukémie       9,32
  4) Myeloidní leukémie       8,97
  5) Hodgkinův lymfom       6,18
  6) Jiná lékařská péče       4,37
  7) Lymfom ze zralých T/NK buněk       2,96
  8) Zvětšené mízní uzliny       1,64
  9) Folikulární lymfom       1,52
  10) Myelodysplastické syndromy       1,21
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 8689,19 8367,33 8218,66 8862,79
  Průměrné náklady na OD JIP 23578,98 22140,42 25719,72 27558,78
  Průměrné výnosy na OD standard 7161,15      
  Průměrné výnosy na OD JIP 27748,5      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 5374,53      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 5720,63 6710,77 6255,26 73794,27
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 76122,34 69893,42 69816,51 349488,44
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 422192,4 323970,35 341521,64 7328,55
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 62735,85      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 496849,56      
  Průměrné náklady na lékařské místo 16152620,16 18586068,84 17435339,64 19863999
  Průměrné výnosy na lékařské místo 16894236,24      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 9006759,12 10360858,56 9340983,96 10470250,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 9420287,04      
  Průměrné náklady na SZP 6501603,6 7374533,52 6372262,2 7259957,4
  Průměrné výnosy na SZP 6800112      
  Celkové náklady   728942520,7 741703705,2 846284156,3
  Celkové výnosy 649784706,3      
  Nákladová rentabilita 4,59      
  HV 28523977,35      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 31,52 31,97 38,1 39,31
  Celkový počet SZP 12,78 13,97 19,03 19,91
  Celkový počet provedených vyšetření 28004 29190 28400 25792
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 888,6 913,08 745,32 656,16
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 2192,04 2090,16 1492,08 1295,4
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 2035,01 2184,67 2627,3 3172,52
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 4949,79      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 92,59 83,87 82,12 82,38
  Celkový počet vykázaných bodů 155588306 163666937 160982654 190984255
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 4936921,2 5119564,68 4225081,68 4858795,08
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 12179123,76 11719445,28 8457821,64 9591776,28

 

 

 

Publikace

Článek v časopise

Příspěvek do odborné knihy


Interní hematologická a onkologická klinika