Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Primář MUDr. Petr Vališ
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Pavlína Brímová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 99,58 130,11 122,9 109,87
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 4 5 5 5
  Počet ambulantních pracovníků SZP 5 5 5 5
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 17,85 21,1 20,51 20
  Počet SZP na lůžkových odděleních 45,98 61,15 57,39 50,14
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 158,16 138,84 150,84 142,92
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 61,44 47,88 53,88 57
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 3,35 3,22 3,39 3
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,3 1,11 1,21 1,2
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 2,78 2,58 2,5 2,37
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,03 1,55 1,61 2,01
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,58 2,73 3,72 2,51
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,49 0,45 0,69 0,42
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   2   2
  SPV NLZP       1
  Ph.D. studium studující   2   1
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Filip Němec Ph.D.     Nový titul: Ph.D.
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 1 1 1  
  Celkem 1 1 1  
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 81 81 88,44 81
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2824 2929 3094 2859
  Počet zemřelých 3 3 1 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 7,74 8,47 8,19 7,68
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 21,11 13,05 19 21,05
  Rehospitalizace 0 2 0 0
  Reoperace 25 39 76 32
  Letalita (‰) 1,06 1,02 0,32 0
  Prostoj lůžka ve dnech 2,5 1,8 1,92 2,3
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2191 2505 2694 2394
  Počty vyš. spec. amb 19701 19826 18973 18572
  Počet ambul. konz. 1164 1116 1214 875
  Počet lůž. konz. 11 8 4 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 480,56 390,92 381,42 364,02
  Počet LM Ambulance 4 5 5 5
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních   23067 23455 22881
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis)       21,62
  2) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis)       15,38
  3) Skolióza       8,88
  4) Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena       6,89
  5) Kompl. vnitřních ortoped. protetic. pomůcek, implantát       4,65
  6) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       4,1
  7) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       3,67
  8) Poškození ramene       2,82
  9) Jiné deformující dorzopatie       2,59
  10) Jiné spondylopatie       2,57
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis)       19,56
  2) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis)       11,71
  3) Skolióza       9,36
  4) Dorzalgie       4,84
  5) Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena       4,79
  6) Jiné deformující dorzopatie       3,3
  7) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       3,17
  8) Poškození ramene       2,98
  9) Jiná artróza       2,11
  10) Kompl. vnitřních ortoped. protetic. pomůcek, implantát       1,87
  11) Onemocnění čéšky - pately       1,84
  12) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       1,61
  13) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde       1,53
  14) Získané derfomity prstů rukou a nohou       1,53
  15) Zlomenina bederní páteře a pánve       1,47
  16) Jiné spondylopatie       1,29
  17) Osteochondróza páteře       1,26
  18) Zánět synoviální blány a šlachové pochvy       1,2
  19) JIné entézopatie       1,17
  20) Spondylóza       1,11
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 5893,95 5826,11 5577,86 6395,04
  Průměrné náklady na OD JIP 6095,4 7227,44 9141,29 7508,86
  Průměrné výnosy na OD standard 5740,59      
  Průměrné výnosy na OD JIP 8692,87      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 169,27      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 323,13 353,8 356,97 40656,58
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 38211,09 42380,02 39991,59 892097,01
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 422578,53 426793,48 298639,92 411,37
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 37216,87      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 602654,36      
  Průměrné náklady na lékařské místo 6189155,04 6117212,52 6422703,96 6162054,84
  Průměrné výnosy na lékařské místo 5605773      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 5951889,36 5754108,84 6094454,64 6161054,84
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 5390871,6      
  Průměrné náklady na SZP 2987057,04 2661156,24 2900118,72 3147180,12
  Průměrné výnosy na SZP 2705500,68      
  Celkové náklady   178683779,2 183839732,4 176809891,9
  Celkové výnosy 140622684,1      
  Nákladová rentabilita -9,43      
  HV -14634334,27      
     

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha

Příspěvek do odborné knihy

Ortopedická klinika