Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Primář MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Vedoucí pracovník NLZP Jana Chladilová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 41,43 41,17 40,65 41,78
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2,12 1,58 1,79 1,79
  Počet ambulantních pracovníků SZP 12,27 11,86 12,1 12,99
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 7,31 8,04 7,25 7,41
  Počet SZP na lůžkových odděleních 7,27 7029 7,08 7
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 1,95 2 1,83 2
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 3 3 3 3
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 94,56 82,8 84,84 81,48
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 95,04 91,44 86,88 86,28
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 1,54 1,36 1,65 1,52
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,55 1,51 1,69 1,6
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 1,54 1,36 1,65 1,52
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,55 1,51 1,69 1,6
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
 
Zdroj financí
  PRISTROJ PRO DIAGNOSTIKU KUZE   197809   Grant
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 24 24 24 24
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 691 666 615 604
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,95 6,01 7,1 6,81
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 3,74 4,03 3,03 3,77
  Rehospitalizace 0 0 0 0
  Reoperace 0 0 0 0
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 1,7 2 1,55 2
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 566 594 559 564
  Počty vyš. spec. amb 38266 33709 32530 34611
  Počet ambul. konz. 1044 912 895 957
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 1566,47 1853,13 1584,34 1684,95
  Počet LM Ambulance 2,121 1,58 1,788 1,787
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 39876 35215 33984  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně       15,07
  2) Jiná dermatitida       10,26
  3) Kopřivka - urticaria       10,26
  4) Lupénka - psoriáza       8,44
  5) Vřed dolní končetiny, NJ       7,28
  6) Atopická dermatitida       5,46
  7) Svrab - scabies       3,48
  8) Kožní změna způsobené chronickou expozicí neionizovanému zář       2,98
  9) Vaskulitida omezená na kůži, NJ       2,98
  10) Jiná a nespecifikovaná syfilis       2,32
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Trudovina - akné (acne)       10,75
  2) Lupénka - psoriáza       9,07
  3) Jiná dermatitida       8,48
  4) Atopická dermatitida       3,99
  5) Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a uzlin       3,72
  6) Melanocytové névy       3,39
  7) Vřed dolní končetiny, NJ       3,36
  8) Jiné spirochétové infekce       2,65
  9) Pohlavním stykem přenášené nemoci       2,27
  10) Jiná onemocnění žil       2,05
  11) Dermatofytóza       2,01
  12) Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně       1,41
  13) Seboroická dermatitida       1,39
  14) Jiné, převážně pohlavním stykem přenášené nemoci, NJ       1,38
  15) Virové bradavice       1,32
  16) Jiná nejizevnatá ztráta vlasů       1,3
  17) Rosacea       1,27
  18) Kopřivka - urticaria       1,15
  19) Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionzovanému zář       1,08
  20) Jiné nezhoubné novotvary kůže       1,05
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2668,72 2729,91 2648,28 2953,46
  Průměrné náklady na OD JIP        
  Průměrné výnosy na OD standard 1496,12      
  Průměrné výnosy na OD JIP        
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 314,96      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 350,83 426,8 570,47 20106,99
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 15873,28 16416,34 18813,53  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       566,26
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 8898,77      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP        
  Průměrné náklady na lékařské místo 2999021,28 3029300,76 3490281 3668031,36
  Průměrné výnosy na lékařské místo 2552854,44      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2544206,28 2567707,68 2977011,24 3094666,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 2165702,64      
  Průměrné náklady na SZP 1392683,28 1456339,08 1600599,6 1650705,84
  Průměrné výnosy na SZP 1185492,72      
  Celkové náklady   33702233,69 37113902,51 39595481,97
  Celkové výnosy 27908869,08      
  Nákladová rentabilita -14,88      
  HV -4877680,74      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy
na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 1,95 2 1,83 2
  Celkový počet SZP 3 3 3 3
  Celkový počet provedených vyšetření 9375 8756 7488 6542
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 4787,88 4377,96 4084,32 3270,96
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 3119,04 2918,64 2496 2180,64
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 327,26 349,48 336,1 497,07
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 861,48      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 99,71 92,84 91,77 96,65
  Celkový počet vykázaných bodů 9030522 7746318 6958439 6212155
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 4620768 3873159 3795512,16 3106077,48
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 3010173,96 2582106 2319479,64 2070718,32
     

Publikace

Článek v časopise


Dermatovenerologická klinika