Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Primář MUDr. Jiří Tůma, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Bc. Marta Sauerová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 118,26 119,6 121,16 121,42
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 5,1 5,1 5,1 5,1
  Počet ambulantních pracovníků SZP 14,71 14,68 14,59 15,05
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 17,33 19,1 20,68 20,08
  Počet SZP na lůžkových odděleních 65,98 65,92 65,16 65,61
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 268,68 231 206,64 218,28
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 70,56 66,96 65,64 66,84
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,6 2,19 1,9 1,96
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,68 0,64 0,6 0,6
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 2 1,68 1,44 1,47
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0,99 0,9 0,87 0,87
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,18 2,09 2,08 2,27
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,3 0,29 0,28 0,26
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   3
  Ph.D. studium studující   2   2
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D.     Nový titul : prof.
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  RAMPA 3 LUZKOVA - MEDIPLYN   239549   FN Brno
  ZAVES STROPNI PRO MP   258742   FN Brno
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 5 6 1 2
  Evropské projekty 1      
  Celkem 5 6 1 2
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 113 113 113 94
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 4654 4412 4274 4383
  Počet zemřelých 1 0 1 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 3,54 3,47 3,36 3,29
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 44,9 48,1 50,61 54,42
  Rehospitalizace 120 68 74 59
  Reoperace 151 230 238 217
  Letalita (‰) 0,21 0 0,23 0
  Prostoj lůžka ve dnech 3 3,5 3,83 3,62
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 8157 8941 8728 8680
  Počty vyš. spec. amb 60519 60420 59250 60114
  Počet ambul. konz. 6365 7220 6968 6952
  Počet lůž. konz. 0 0 0 1
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 1226,16 1251,32 1224,61 1237,7
  Počet LM Ambulance 5,1 5,1 5,1 5,1
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 75041 76581 74946  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Nitrolební poranění       6,12
  2) Akutní apendicitida - akutní zánět červovitého přívěsku       5,04
  3) Jiná ortopedická následná péče       4,73
  4) Nesestouplé varle       3,74
  5) Tříselná kýla - hernia inguinalis       3,55
  6) Zlomenina lokte a předloktí       3,22
  7) Jiné získané deformity končetin       2,99
  8) Vrozené deformity nohou       2,59
  9) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       2,43
  10) Rozštěp patra s rozštěpem rtu       2,02
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruc       7,83
  2) Jiné získané deformity končetin       4,62
  3) Břišní a pánevní bolest       4,34
  4) Zlomenina lokte a předloktí       4,04
  5) Povrchní poranění zápěstí a ruky       3,59
  6) Vrozené deformity kyčle       3,08
  7) Povrchní poranění hlavy       3
  8) Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním       2,96
  9) Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a no       2,95
  10) Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky       2,64
  1) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde       2,55
  12) Otevřená rána hlavy       2,25
  13) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       2,12
  14) Vrozené deformity nohou       2,07
  15) Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza       1,89
  16) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena       1,87
  17) Skolióza       1,64
  18) Povrchní poranění bérce       1,52
  19) Zlomenina bérce, včetně kotníku       1,43
  20) Mozková obrna       1,36
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 3606,16 3999,03 4789,32 4859,4
  Průměrné náklady na OD JIP 9254,24 9622,09 10222,5 11140,55
  Průměrné výnosy na OD standard 2270,42      
  Průměrné výnosy na OD JIP 9584,52      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 252,31      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 230,54 238,33 259,1 270,8
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 10917,13 11789,55 13793 13864,76
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 110184,34 113347,44 92767,7 100755,66
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 6873,37      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 114116,85      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4611404,04 4347489,96 4480300,08 4708623,6
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3228791,4      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4611404,04 4347489,96 4371213,96 4571706,48
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3228791,4      
  Průměrné náklady na SZP 1356216,48 1374451,44 1519231,32 1540392,6
  Průměrné výnosy na SZP 949589,28      
  Celkové náklady   112162342 122679576,1 125777931,4
  Celkové výnosy 77570367,31      
  Nákladová rentabilita -29,98      
  HV -33216694,69      
   

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha

Příspěvek do odborné knihy


Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie