Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Primář MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Bc. Jana Šíblová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 71,9 73,65 74,61 73,82
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2,3 2,3 2,3 2,3
  Počet ambulantních pracovníků SZP 5,96 6 6 6
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 7,89 7,89 8,15 9,64
  Počet SZP na lůžkových odděleních 42,17 42,77 43,91 43,5
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 244,44 228,48 221,52 177,6
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 45,72 42,12 41,16 39,36
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 3,82 3,83 3,36 2,8
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,71 0,71 0,62 0,62
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 3,06 3,07 2,63 1,99
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0,88 0,86 0,75 0,73
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,67 2,7 2,6 3,51
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,45 0,46 0,43 0,44
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       3
  SPV NLZP       2
  Ph.D. studium studující   3   7
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 60 60 60 53
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1929 1804 1805 1713
  Počet zemřelých 0 0 0 1
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,7 6,12 5,53 5,76
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 23,88 21,75 24,64 24,34
  Rehospitalizace 32 35 37 28
  Reoperace 9 9 31 26
  Letalita (‰) 0 0 0 0,58
  Prostoj lůžka ve dnech 4,2 4,3 4,5 4,8
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 1611 1648 1642 1580
  Počty vyš. spec. amb 18465 17547 16034 15408
  Počet ambul. konz. 180 162 153 128
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 733,91 701,34 645,98 620,14
  Počet LM Ambulance 2,3 2,3 2,3 2,3
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 20256 19357 17829  
10.a) Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny       36,88
  2) Infekční mononukleóza       5,09
  3) Akutní zánět mandlí       4,55
  4) Plané neštovice - varicella       3,28
  5) Cystická fibróza       2,6
  6) Křeče, nezařazené jinde       2,25
  7) Pneumonie, původce NS       2,2
  8) Peritonzilární absces - abscessus peritonsillaris       2,11
  9) Virová onemocnění neurčené lokalizace       1,91
  10) Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem       1,91
10.b) Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Akutní zánět mandlí       13,48
  2) Infekční mononukleóza       10,24
  3) Cystická fibróza       7,28
  4) Jiné spirochétové infekce       6,56
  5) Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí       6,29
  6) Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu       4,1
  7) Kašel       3,91
  8) Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem       3,64
  9) Spála - scarlatina       3,55
  10) Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem       3,08
  11) Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazit.       2,21
  12) Akutní zánět mízních uzlin       2,05
  13) Virová onemocnění neurčené lokalizace       1,87
  14) Jiné zánětlivé nemoci jater       1,73
  15) Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice       1,47
  16) Poruchy metabolizmu porfyrinu a bilirubinu       1,27
  17) Akutní zánět hltanu - pharyngitis acuta       1,16
  18) Plané neštovice - varicella       1,14
  19) Střevní malabsorpce       0,92
  20) Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny       0,86
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 3369,25 3495,91 4168,1 4362,86
  Průměrné náklady na OD JIP 7083,3 7059,19 7301,83 7567,68
  Průměrné výnosy na OD standard 1689,62      
  Průměrné výnosy na OD JIP 8404,4      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 221,44      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 341,82 360,98 394,11 434,99
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 17666,1 19464,61 20454,96 21975,11
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 54671,12 61416,07 62193,9 70815,57
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 8859,23      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 778413,6      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4916580,96 5034670,44 5093140,92 4710387,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3519145,08      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4916580,96 5034670,44 5093140,92 4710387,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3519145,08      
  Průměrné náklady na SZP 1169928,72 1182889,44 1191230,76 1253691,12
  Průměrné výnosy na SZP 837400,8      
  Celkové náklady   58877534,09 60650819,71 63313493,23
  Celkové výnosy 41139686,11      
  Nákladová rentabilita -28,42      
  HV -16336374,94      
     

Publikace

Článek v časopise


Klinika dětských infekčních nemocí