Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Primář MUDr. Igor Sas
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Jana Flajšingrová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 163,07 185,27 189,8 194,06
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 40,02 42,86 44,96 44,92
  Počet ambulantních pracovníků SZP 9,77 11,37 11,83 12,38
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 12,25 12,23 12,53 13,21
  Počet SZP na lůžkových odděleních 81,44 93,58 95,09 97,97
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 64,92 72,6 74,16 72,6
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 9,72 9,48 9,72 9,84
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 1,21 1,34 1,35 1,31
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,18 0,18 0,18 0,18
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,21 1,34 1,35 1,31
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,18 0,18 0,18 0,18
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   4   9
  Specializovaná způsobilost lékařů       2
  SPV NLZP   10   1
  Ph.D. studium studující   5   6
  Mgr.   1    
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  MODUL BIS   138966   FN Brno
  MODUL PRO RELAXOMETRII   156043   FN Brno
  PRISROJ ULTRAZVUKOVY   1935180   FN Brno
  PRISTR.K REGUL.INTRAVAS.TELES.TEPL.   896724   Grant
  PRISTROJ ANESTEZIOLOGICKY   1884511   FN Brno
  PRISTROJ AUTOTRANSFUZNI   729600   dary
  SESTAVA INFUZNI   750000   FN Brno
  VENTILATOR PLIC   2704900   FN Brno
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 23 23 28 28
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 833 795 887 929
  Počet zemřelých 99 89 120 153
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,41 6,83 6,74 6,65
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 5,4 5,54 8,62 11,07
  Rehospitalizace 11 5 9 17
  Reoperace 104 135 103 112
  Letalita (‰) 118,85 111,95 135,29 164,69
  Prostoj lůžka ve dnech 2,3 2,4 3,4 4,17
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 2 1 2 2
  IGF 1 1    
  Celkem 3 2 2 2
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 23 28 28 28
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 795 887 929 959
  Počet zemřelých 89 120 153 154
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,83 6,74 6,65 6,59
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 5,54 8,62 11,07 10,72
  Rehospitalizace 5 9 17 8
  Reoperace 135 103 112 107
  Letalita (‰) 111,95 135,29 164,69 160,58
  Prostoj lůžka ve dnech 2,4 3,4 4,17 3,9
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 9100 10204 10315 10025
  Počty vyš. spec. amb -6863 -8205 0 7193
  Počet ambul. konz. 25237 28464 29037 12728
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 57,2 59,24 56,53 55,72
  Počet LM Ambulance 40,023 42,86 44,96 44,79
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 27474 30463 39352  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Jiná poranění více částí těla, NJ       15,11
  2) Nitrolební poranění       8,8
  3) Jiná sepse       5,07
  4) Srdeční zástava       4,66
  5) Poruchy dýchací soustavy po výkonech, NJ       4,35
  6) Zlomenina krku       3,62
  7) Respirační selhání, NJ       3
  8) Pneumonie, původce NS       2,59
  9) Spavost - somnolence, ztrnulost - sutpor a bezvědomí, kóma       2,07
  10) Leiomyom dělohy       2,07
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Nitrolební poranění       8,14
  2) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       6,45
  3) Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt       6,42
  4) Fibrilace a flutter síní       3,18
  5) Povrchní poranění hrudníku       2,71
  6) Funkční dyspepsie       2,27
  7) Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře       2,08
  8) Jiná poranění více částí těla, NJ       1,85
  9) Epilepsie - padoucnice       1,8
  10) Zlomenina bederní páteře a pánve       1,77
  11) Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené d       1,55
  12) Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve       1,41
  13) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku       1,38
  14) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       1,36
  15) Jiné nemoci trávicí soustavy       1,19
  16) Intracerebrální krvácení       1,13
  17) Poruchy způsobené alkoholem       1,05
  18) Selhání srdce       0,97
  19) Akutní infarkt myokardu       0,91
  20) Srdeční zástava       0,91
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD JIP 23861,47 25929,26 25770,3 26125,37
  Průměrné výnosy na OD JIP 26393,79      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 4163,26      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 3945,77 4211,06 4721,63  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard       172253,11
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 163038,34 174752,14 171432,12 4870,52
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 180340,95      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4208281,08 4663852,8 4745734,56 4949275,2
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3995116,08      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4208242,92 4663698,36 4737157,56 4949275,2
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3995079,84      
  Průměrné náklady na SZP 2512728,6 2545210,32 2648942,88 2696197,56
  Průměrné výnosy na SZP 2385449,52      
  Celkové náklady   269939912,9 286136157,5 300236647,8
  Celkové výnosy 219976419      
  Nákladová rentabilita -5,07      
  HV -11737148,09      
     

Publikace

Článek v časopise

Příspěvek do odborné knihy

Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny