Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Primář MUDr. Petr Pokorný
Vedoucí pracovník NLZP Marcela Dejmalová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 28,12 27,88 25,5 25,84
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 8,57 8,03 7,09 7,37
  Počet ambulantních pracovníků SZP 12,58 13 12 12,33
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0,78 0,67 0,28 0,28
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 1,16 1 0,31 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 1137 1407,84 3309,6 3129,84
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 11,11 13,06 30,38 29,42
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 11,11 13,06 30,38 29,42
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       3
  Ph.D. studium studující       3
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA   1 1 1
  Celkem   1 1 1
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 28 28 28 16
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 889 947 930 880
  Počet zemřelých 0 0 1 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 3,56 3,39 3,35 3,44
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 5,32 5,22 5,46 8,03
  Rehospitalizace 9 11 8 10
  Reoperace 10 12 1 3
  Letalita (‰) 0 0 1,08 0
  Prostoj lůžka ve dnech 2,2 2 2,14 2,4
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 971 1087 1007 915
  Počty vyš. spec. amb 15773 16376 13920 12892
  Počet ambul. konz. 0 0 0 0
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 162,79 184,99 175,41 156,03
  očet LM Ambulance 8,571 8,03 7,092 7,374
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 16744 17823 14927  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Zaklíněné a zadržené zuby       19,3
  2) Zlomenina kostí lebky a obličeje       16,59
  3) Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání       11,4
  4) Dentofaciální anomálie [včetně vad skusu]       8,69
  5) Zánět ústní sliznice - stomatitis - a příbuzná onemocnění       7,67
  6) Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání       6,43
  7) Nezhoubný novotvar úst a hltanu       4,51
  8) Cysty krajiny ústní NJ       3,84
  9) Jiná ortopedická následná péče       3,16
  10) Zhoubný novotvar ústní spodiny       2,93
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Zaklíněné a zadržené zuby       14,32
  2) Dentofaciální anomálie [včetně vad skusu]       12,33
  3) Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než ZN       12,21
  4) Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání       12,07
  5) Zánět ústní sliznice - stomatitis - a příbuzná onemocnění       8,47
  6) Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání       8,42
  7) Zlomenina kostí lebky a obličeje       5,71
  8) Nezhoubný novotvar úst a hltanu       2,83
  9) Poruchy vývoje a erupce zubů       2,46
  10) Jiné nemoci čelistí       2,3
  11) Komplikace výkonů, nezařazené jinde       1,9
  12) Zhoubný novotvar ústní spodiny       1,64
  13) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy       1,31
  14) Zhoubný novotvar dásně - gingivy       1,19
  15) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       1,18
  16) Nemoci slinných žláz       0,96
  17) Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene       0,96
  18) Cysty krajiny ústní NJ       0,76
  19) Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst       0,72
  20) Zhoubný novotvar rtu       0,65
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 952,26 673,75 876,71 982,89
  Průměrné výnosy na OD standard 2570,73      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 612,05      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 1063,21 1002,48 1191,97 3381,71
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 3394,27 2280,95 2937,46  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       1339,01
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 9163,2      
  Průměrné náklady na lékařské místo 2585654,88 2636547,24 2937165,72 3000603,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo 1654411,56      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2585654,88 2636547,24 2937165,72 3000603,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 1654411,56      
  Průměrné náklady na SZP 1886272,92 1792368,72 2116377,72 2229073,2
  Průměrné výnosy na SZP 1206917,28      
  Celkové náklady   26885531,45 28165460,74 29720975,6
  Celkové výnosy 17798710,84      
  Nákladová rentabilita -36,02      
  HV -10018626,88      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 0 0    
  Celkový počet SZP 1,16 1 4432563,72  
  Celkový počet provedených vyšetření 0 0    
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 0 0    
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 0 0    
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 0 0    
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 0      
  Celkový počet vykázaných bodů 0 0    
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 0 0    
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 0 0    
 

Publikace

Článek v časopise


Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie