Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Petr Benda
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Táňa Bartošová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 141,32 146,1 149,83 149,06
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 47,9 49,85 49,85 49,82
  Počet ambulantních pracovníků SZP 75,37 76,77 78,29 77,78
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 3,71 4 4 4
  Počet pracovníků SVLS SZP 3,39 3,6 3,55 3,9
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  SPV NLZP   1    
  Mgr.   1    
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  PRISTROJ ULTRASONOGRAFICKY   1735080   FN Brno
  PRISTROJ URODYNAMICKY   473100   Grant
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 132      
  Počty vyš. spec. amb 274704      
  Počet ambul. konz. 19866      
  Počet lůž. konz. 0      
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 512,69      
  Počet LM Ambulance 47,901      
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 294702      
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvat       37,62
  2) Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách NJ       11,65
  3) Vyšetření a návštěva pro administrativní účely       8,72
  4) Vyšetření a pozorování z jiných důvodů       7,61
  5) Vřed dolní končetiny, NJ       4,96
  6) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       3,14
  7) Jiná onemocnění močové soustavy       2,93
  8) Esenciální (primární) hypertenze       2,7
  9) Kožní absces, furunkl a karbunkl       2,19
  10) Dekubitální vřed a proleženina       1,88
  11) Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem       1,59
  12) Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta       1,41
  13) Flegmóna - celulitida (cellulitis)       1,41
  14) Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu       1,05
  15) Ateroskleróza       0,85
  16) Hnisavý zánět kloubu - pyogenní artritida       0,62
  17) Komplikace výkonů, nezařazené jinde       0,57
  18) Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice       0,54
  19) Jiné nemoci střev       0,54
  20) Chronická ischemická choroba srdeční       0,41
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na amb. pacienta   1737,99 1745,97  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       1978,56
  Průměrné náklady na lékařské místo 10383756,84 11043152,16 10689694,08 1029352,31
  Průměrné výnosy na lékařské místo 9587418,48      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 10383756,84 11043152,16 10689694,08 1029352,31
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 9587418,48      
  Průměrné náklady na SZP 5924696,52 6395613,24 6048983,16 591600,82
  Průměrné výnosy na SZP 5470326,84      
  Celkové náklady   550445919,6 534787575,9 617858430,6
  Celkové výnosy 459248530      
  Nákladová rentabilita -7,67      
  HV -38145537,59      
   

 

Diagnosticko-terapeutické centrum