Vedoucí zaměstnanci
       
Primář Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Vedoucí pracovník NLZP Hana Horáková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 86,67 82,92 84,25 83,73
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 13,84 13,27 13,82 13,44
  Počet pracovníků SVLS SZP 62,83 59,44 60,23 60,09
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ph.D. studium studující       1
  Bc.   2    
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Zdenka Čermáková Ph.D.     Nový titul : Ph.D.
Nově pořízené přístroje nad 100 000
Cena
 
Zdroj financí
 
  CENTRIFUGA   108072 dary  
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGF        
  Celkem        
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 5 13 9 19
  Počty vyš. spec. amb 756 742 760 562
  Počet ambul. konz. 2 5 2 2
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM       0
  Počet LM Ambulance 0 0 0 0
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 763 760 771  
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruc       5,03
  2) Lymfoidní leukemie       2,67
  3) Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary       2,42
  4) Pneumonie, původce NS       1,86
  5) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       1,72
  6) Myeloidní leukemie       1,68
  7) Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu       1,6
  8) Jiná poranění více částí těla, NJ       1,59
  9) Funkční dyspepsie       1,56
  10) Non-folikulární lymfom       1,52
  11) Selhání srdce       1,51
  12) Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc       1,47
  13) Nitrolební poranění       1,43
  14) Břišní a pánevní bolest       1,42
  15) Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt       1,27
  16) Chronické onemocnění ledvin       1,26
  17) Esenciální (primární) hypertenze       1,19
  18) Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce       1,19
  19) Akutní infarkt myokardu       1,09
  20) Jiná sepse       1,06
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na amb. pacienta     75,89  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       116,48
  Průměrné náklady na lékařské místo 19120224,36 21216882,36 18862593,48 18961882,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo 28594155,72      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 7852011,84 8245799,76 7948201,08 8218124,64
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 11742626,28      
  Průměrné náklady na SZP 1729409,88 1841154,6 1824280,8 1838212,2
  Průměrné výnosy na SZP 2586319,92      
  Celkové náklady   109443751,7 109874607,3 110452964,3
  Celkové výnosy 162510118,5      
  Nákladová rentabilita 49,55      
  HV 53843510,13      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 13,84 13,27 13,82 13,44
  Celkový počet SZP 62,83 59,44 60,23 60,09
  Celkový počet provedených vyšetření 798198 742822 687773 799640
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 57676,08 55966,32 49752,72 59496,24
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 12703,2 12496,32 11419,32 13308
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 136,14 147,34 159,75 138,13
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 203,6      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 98,52 93,64 94,16 94,44
  Celkový počet vykázaných bodů 204541253 207611150 212813812 213481930
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 14779704,24 15642007,44 15394703,28 15883875,24
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 3255237,96 3492608,88 3533411,04 3552870,6
   

Publikace

Článek v časopise

Příspěvek do odborné knihy


Oddělení klinické biochemie