Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Primář MUDr. Josef Machač
Vedoucí pracovník NLZP Irena Urbánková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 38,94 39,82 40,03 38,87
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 3,23 3,23 3,23 3,23
  Počet ambulantních pracovníků SZP 9 8,58 9 8,85
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 7,45 7,84 7,59 6,87
  Počet SZP na lůžkových odděleních 11,58 11,9 12,16 12,24
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 334,2 319,44 348,96 342,24
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 215,04 210,48 217,8 192,12
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,59 2,48 2,62 2,39
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,67 1,63 1,64 1,34
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 1,85 1,79 1,88 1,67
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,67 1,63 1,64 1,34
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       2
  SPV NLZP       1
  Ph.D. studium studující   3   2
  Bc.   1    
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 33 33 33 33
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2490 2504 2649 2351
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2,83 2,83 2,75 2,56
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 13,68 13,59 13,08 14,55
  Rehospitalizace 7 14 9 14
  Reoperace 36 117 168 162
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 1,2 1,3 168 1,5
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2433 2632 2656 2258
  Počty vyš. spec. amb 25211 24088 22969 23075
  Počet ambul. konz. 1766 1700 1743 1662
  Počet lůž. konz. 0 2 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 758,77 733,28 706,09 696,47
  Počet LM Ambulance 3,23 3,23 3,23 3,23
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 29410 28422 27368  
10.a) Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně       59,86
  2) Nehnisavý zánět středního ucha       12,11
  3) Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku       3,1
  4) Cholesteatom středního ucha       2,97
  5) Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin       1,87
  6) Peritonzilární absces - abscessus peritonsillaris       1,74
  7) Jiné vrozené vady ucha       1,7
  8) Jiné vrozené vady obličeje a krku       1,44
  9) Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu       1,32
  10) Hnisavý a neurčený zánět středního ucha       1,15
10.b) Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně       20,53
  2) Nehnisavý zánět středního ucha       17,03
  3) Hnisavý a neurčený zánět středního ucha       12,43
  4) Zánět zevního ucha - otitis externa       5,27
  5) Povrchní poranění hlavy       2,57
  6) Akutní zánět nosohltanu       2,15
  7) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       1,91
  8) Cholesteatom středního ucha       1,9
  9) Akutní zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis acuta       1,67
  10) Akutní zánět mandlí       1,64
  11) Akutní zánět mízních uzlin       1,58
  12) Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu       1,36
  13) Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku       1,29
  14) Krvácení z dýchacích cest       1,25
  15) Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka       1,17
  16) Otalgie a výtok z ucha       1,11
  17) Otevřená rána hlavy       1,09
  18) Jiné vrozené vady ucha       1,09
  19) Zlomenina kostí lebky a obličeje       1,03
  20) Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené d       1,03
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2424,17 2465,04 2671,22 3130,36
  Průměrné výnosy na OD standard 1704,37      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 295,54      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 323,78 331,25 357,03 392,64
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 6863,61 6974,77 7333 8014,3
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 4825,63      
  Průměrné náklady na lékařské místo 2785989,84 2775703,08 3085743,24 3280047
  Průměrné výnosy na lékařské místo 1619441,28      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2577422,52 2554788,84 2886260,16 3146445,72
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 1498205,28      
  Průměrné náklady na SZP 1595515,56 1646844,6 1739892,72 1748465,88
  Průměrné výnosy na SZP 927441,96      
  Celkové náklady   35371477,74 38563562,24 38624193,83
  Celkové výnosy 20012651      
  Nákladová rentabilita -41,87      
  HV -14415915,16      
 


Klinika dětské ORL