Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Primář MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.
  MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Marie Švábová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 196,03 192,79 196,22 201
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 6,87 6,76 8,01 9,81
  Počet ambulantních pracovníků SZP 17,92 1707 16,23 15,78
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 13,06 12,42 10,88 10,63
  Počet SZP na lůžkových odděleních 56,37 55,66 56,95 57,65
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 4,88 4,96 4,58 5,86
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 9,36 8,35 7,7 7,04
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 938,04 987,6 1149,48 1170,36
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 217,44 22,44 219,6 215,64
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 10,87 10,59 11,6 11,03
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 2,52 2,36 2,22 2,03
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 11,81 11,02 10,94 10,33
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,49 2,33 2,14 1,97
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 4,21 6,14 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 3,42 3,33 5,42 4,08
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   3   4
  SPV NLZP       2
  Ph.D. studium studující   1    
  Bc.       1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
 
Zdroj financí
  BOX LAMINARNI   217772   Grant
  MIKROSKOP SE ZAZNAMOVYM ZARIZENIM   606607   Grant
  MONITOR FETALNI   737134   FN Brno
  PRISTROJ ULTRAZVUKOVY   986970   FN Brno
  ZARIZENI MIKROMANIPULACNI   914029   Grant
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 1 2 2 1
  IGF     1 1
  Celkem   1 2 3
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 200 170 170 158
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 12256 12269 12506,5 12435
  Počet zemřelých 10 10 6 3
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,23 3,91 3,68 3,45
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 57,99 38,46 29,83 35,1
  Rehospitalizace 9 26 23 19
  Reoperace 60 63 76 65
  Letalita (‰) 0,8 0,8 0,48 0,2
  Prostoj lůžka ve dnech 0,7 0,8 0,79 1
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 15006 16453 16048 15824
  Počty vyš. spec. amb 74291 65295 57337 57270
  Počet ambul. konz. 913 868 1081 1140
  Počet lůž. konz. 6 0 2 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 1094,04 1018,2 782,79 630,87
  Počet LM Ambulance 6,872 6,76 7,928 9,806
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 90216 82616 74466  
10.a) Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Spontánní porod jediného dítěte       34,73
  2) Porod jediného plodu císařským řezem       10,76
  3) Leiomyom dělohy       4,18
  4) Předčasná porodní činnost a porod       3,46
  5) Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu       3,42
  6) Jiné anomálie plodového vejce       2,82
  7) Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace       2,68
  8) Lékařský potrat       2,16
  9) Jiná lékařská péče       2,01
  10) Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu       1,96
 10.b) Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Ženská neplodnost       12,4
  2) Péče o matku pro jiné stavy s vlivvy na těhotenství       7,85
  3) Dohled nad normálním těhotenstvím       7,04
  4) Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím       6,16
  5) Diabetes mellitus v těhotenství       4,07
  6) Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu       3,48
  7) Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace       3,01
  8) Mužská neplodnost       2,85
   9) Leiomyom dělohy       2,65
  10) Jiná onemocnění močové soustavy       2,61
  11) Břišní a pánevní bolest       2,59
  12) Jiné záněty pochvy a vulvy       2,51
  13) Dysplazie hrdla děložního       2,24
  14) Krvácení v časném těhotenství       2,2
  15) Spontánní porod jediného dítěte       2,01
  16) Neurčitá bulka v prsu       1,95
  17) Řízení antikoncepce       1,64
  18) Bolest a j.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním       1,631
  19) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       1,42
  20) Zhoubný novotvar vaječníku       1,41
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 1700,67 1857,27 2043,6 2294,93
  Průměrné náklady na OD JIP 1963,28 1898,25 980,86 996,37
  Průměrné výnosy na OD standard 1905,45      
  Průměrné výnosy na OD JIP 5314,02      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 471,62      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 425,39 467,22 443,51 490,53
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 7106,13 7141,3 7300,86 7630,7
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 10854,49 11159,71 7418,56 7648,66
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 7961,79      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 29379,94      
  Průměrné náklady na lékařské místo 5701796,4 6221739,36 5945843,64 5894307,12
  Průměrné výnosy na lékařské místo 5943203,04      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 5420930,64 5889493,8 5641555,56 5461357,44
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 5650445,76      
  Průměrné náklady na SZP 1683626,64 1703743,8 1673196,48 1709167,08
  Průměrné výnosy na SZP 1754909,28      
  Celkové náklady   199953221,8 199804623,9 209079423,4
  Celkové výnosy 207966541,9      
  Nákladová rentabilita 4,23      
  HV 8447381,53      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 4,88 4,96 4,58 5,86
  Celkový počet SZP 9,36 8,35 7,7 7,04
  Celkový počet provedených vyšetření 9059 7984 7529 8559
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 1857,96 1609,56 1643,52 1461,72
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 968,28 956,04 977,04 1216,68
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 2898,24 3202,77 3079,22 2790,61
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 3480,65      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních        
  Celkový počet vykázaných bodů 11902922,8 11429745 9253805 10352702
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 2441222,28 2304229,2 2020003,68 1768080,72
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 1272298,92 1368640,56 1200935,04 1471704
   

Publikace

Článek v časopise

 

Gynekologicko-porodnická klinika