Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Alena Ševčíková
Vedoucí pracovník NLZP Šárka Černá
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 54,73 54,27 53,41 53,81
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 13,29 12,47 12,05 11,48
  Počet pracovníků SVLS SZP 31,82 32,71 31,74 31,44
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Bc.       1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  PRISTROJ PRIPRAVNY PUD   420000   FN Brno
  SOFTWARE VYHODNOCOVACI IVD MALDI   855000   FN Brno
  SPEKTROMETR HMOTNOSTNI   6072000   FN Brno
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA   1 1 1
  Celkem   1 1 1
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Lymfoidní leukemie       4,01
  2) Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu       3,29
  3) Myeloidní leukemie       2,93
  4) Jiné spirochétové infekce       2,92
  5) Popáleniny a poleptání více částí těla       2,6
  6) Pneumonie, původce NS       2,29
  7) Jiná onemocnění močové soustavy       2,15
  8) Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary       1,63
  9) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       1,59
  10) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       1,59
  11) Non-folikulární lymfom       1,53
  12) Břišní a pánevní bolest       1,51
  13) Horečka jiného a neznámého původu       1,4
  14) Zhoubný novotvar mozku       1,36
  15) Funkční dyspepsie       1,32
  16) Jiná poranění více částí těla, NJ       1,31
  17) Chronické onemocnění ledvin       1,21
  18) Jiná sepse       1,17
  19) Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc       0,94
  20) Akutní zánět mandlí     0,86  
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na lékařské místo 8846395,2 8571946,44 8630198,28 9894794,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo 15345078,36      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 6349983,6 6339518,88 6536175 7074122,88
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 11014768,56      
  Průměrné náklady na SZP 2652115,92 2453642,76 2481257,4 2583100,2
  Průměrné výnosy na SZP 4600396,68      
  Celkové náklady   79022630,94 78750559,68 81219773,34
  Celkové výnosy 146371587,9      
  Nákladová rentabilita 73,46      
  HV 61988772,59      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 13,29 12,47 12,05 11,48
  Celkový počet SZP 31,82 32,21 31,74 31,44
  Celkový počet provedených vyšetření 283970 262399 237897 262019
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 21369,36 21050,76 19745,04 22821,48
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 8925 8147,4 7495,56 8333,16
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 297,15 301,15 331,03 309,98
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 515,45      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 98,03 96,68 97,07 97,39
  Celkový počet vykázaných bodů 170347954 148179444 150979424 161975078
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 12819040,32 11887561,44 12531059,28 14107791,24
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 5353963,68 4600953 4757030,4 5151428,52
     

Abstrakt v časopise

Publikace

Článek v časopise

Oddělení klinické mikrobiologie