Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Aleš Trnka
Vedoucí pracovník NLZP Jitka Valná
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 50,53 49,97 50,42 51,09
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 3,7 3,7 3,23 3,1
  Počet ambulantních pracovníků SZP 8 8,3 7,68 7,92
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 11,95 11,54 12,43 12,7
  Počet SZP na lůžkových odděleních 18,71 17,25 18,07 18,38
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 124,44 123,48 112,32 114,72
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 79,44 82,56 77,28 79,32
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,04 2,02 1,83 1,92
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,31 1,35 1,26 1,33
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 1,8 1,8 1,83 2,09
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,39 2,73 2,38 2,41
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 4,2 3,91 1,82 1,44
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,48 0,45 0,44 0,45
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   2   1
  SPV NLZP   1    
  Ph.D. studium studující   1   1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  BRONCHOSKOP   05200   FN Brno
  BRONCHOSKOP FLEXIBILNI   208791   Grant
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 36 36 36 36
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1487 1452 1396,5 1457
  Počet zemřelých 2 1 2 2
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6 5,97 5,93 6,13
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 11,58 12,71 13,31 11,6
  Rehospitalizace 5 4 4 3
  Reoperace 110 106 55 72
  Letalita (‰) 1,35 0,7 1,43 1,37
  Prostoj lůžka ve dnech 2 2,8 2,97 2,5
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 1330 1374 1370 1434
  Počty vyš. spec. amb 16931 16104 14577 15979
  Počet ambul. konz. 4399 4346 4063 3967
  Počet lůž. konz. 3 1 10 3
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 510,57 491,69 516,19 575
  Počet LM Ambulance 3,699 3,7 3,232 3,099
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 22663 21825 20010  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiná netoxická struma       11,89
  2) Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně       7,69
  3) Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin       7,63
  4) Nemoci hlasivek a hrtanu, NJ       6,38
  5) Peritonziliární absces - abscessus perintonsillaris       5,62
  6) Nosní polypy       5,55
  7) ZN štítné žlázy       3,78
  8) ZN hrtanu       3,74
  9) Tyr(e)otoxikóza       3,74
  10) Zvětšené mízní uzliny       2,91
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiné spec. prohlídky a vyšetř. osob bez obtíží nebo uv       8,58
  2) Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu       7,59
  3) Zánět zevního ucha-otitis ext.       4,27
  4) Hnis.a neurč.zánět střed.ucha       3,51
  5) Chr.rýma,zánět nosohl.a hltanu       3,2
  6) Závrať - vertigo       3,17
  7) Zánět a obstr.Eustachovy trub.       2,8
  8) Nosní polypy       2,68
  9) Jiné nem. nosu a vedl. nos. dutin       2,53
  10) Chr. nem. mandlí a adenoid. tkáně       2,46
  11) Akutní zánět hltanu - pharyngitis acuta       2,43
  12) Akutní zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis acuta       2,18
  13) Krvácení z dýchacích cest       2,14
  14) Akutní zánět mandlí       2,1
  15) Jiná netoxická struma       1,93
  16) Nemoci hlasivek a hrtanu, NJ       1,92
  17) Jiné nemoci zevního ucha       1,87
  18) Peritonziliární absces - abscessus perintonsillaris       1,57
  19) Zvětšené mízní uzliny       1,56
  20) Zlomenina kostní lebky a obličeje       1,53
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2429,31 2519,15 2785,4 2540,02
  Průměrné náklady na OD JIP 5054,56 5563,07 6718,67 6983,07
  Průměrné výnosy na OD standard 1877,96      
  Průměrné výnosy na OD JIP 5929,51      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 295,72      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 502,4 563,01 607,52 13839,21
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 12497,41 12956,47 14267,99 92089,25
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 81354,29 89112,17 103345,38 597,17
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 9661,03      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 95436,8      
  Průměrné náklady na lékařské místo 2741967,84 2866011 2979632,88 3080375,4
  Průměrné výnosy na lékařské místo 1837660,56      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2741967,84 2866011 2979632,88 3080375,4
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 1837660,56      
  Průměrné náklady na SZP 1647587,28 1752658,8 1856016 1895931,12
  Průměrné výnosy na SZP 1104209,28      
  Celkové náklady   46542584,9 49652602,67 51743118,8
  Celkové výnosy 30592761,04      
  Nákladová rentabilita -32,98      
  HV -15054606,18      
     

Publikace

Článek v časopise

Oddělení ORL