Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Primář MUDr. Jana Kučerová
Vedoucí pracovník NLZP Jitka Krajčová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 36,37 37,62 38,28 38,65
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 4,54 4,54 4,54 4,54
  Počet ambulantních pracovníků SZP 9,01 10,33 10 10,08
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 6,25 3,91 4,82 5,61
  Počet SZP na lůžkových odděleních 9,64 10,54 11,3 10,81
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 198,84 313,8 247,92 228,96
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 128,88 116,52 105,72 118,8
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,96 4,99 3,66 2,89
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,92 1,85 1,56 1,5
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 1,76 2,4 1,95 1,64
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,92 1,85 1,56 1,5
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 1 1    
  Celkem 1 1    
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 30 30 30 30
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1243 1228 1195 1285
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,44 5,81 5,39 4,61
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 11,49 10,46 12,34 13,81
  Rehospitalizace 4 17 11 22
  Reoperace 0 1 0 0
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 3,1 3,1 3,59 3,9
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2820 956 922 1002
  Počty vyš. spec. amb 13691 14508 15137 15278
  Počet ambul. konz. 1771 2145 2051 2010
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 298,86 323,22 332,42 335,72
  Počet LM Ambulance 4,54 4,54 4,54 4,54
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 16282 17609 18110  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Epilepsie - padoucnice       33,88
  2) Křeče, nezařazené jinde       9,79
  3) Jiné syndromy bolesti hlavy       5,36
  4) Migréna       4,27
  5) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       4,04
  6) Pervazivní vývojové poruchy       3,96
  7) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps       3,11
  8) Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje       2,56
  9) Tiky       1,94
  10) Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka       1,86
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů     Procentuální výskyt
  1) Epilepsie - padoucnice       26,68
  2) Křeče, nezařazené jinde       8,88
  3) Jiné syndromy bolesti hlavy       5,13
  4) Nitrolební poranění       4,01
  5) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps       3,79
  6) Povrchní poranění hlavy       2,9
  7) Migréna       2,57
  8) Mozková obrna       2,56
  9) Lehká mentální retardace       2,1
  10) Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje       2,03
  11) Zhoubný novotvar mozku       1,59
  12) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       1,41
  13) Hyperkinetické poruchy       1,2
  14) Jiné myopatie       1,12
  15) Pervazivní vývojové poruchy       1,12
  16) Jiné polyneuropatie       1,11
  17) Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka       0,97
  18) Jiné poruchy mozku       0,95
  19) Abnormality chůze a pohyblivosti       0,95
  20) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       0,88
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2701,76 2468,35 3147,7  
  Průměrné výnosy na OD standard 1450,76      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 844,22      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 586,45 571,89 581,94 613,92
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 14692,79 14335,75 16979,14 16308,28
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 7889,57      
  Průměrné náklady na lékařské místo 2578251 2867768,76 3117205,2 3017914,44
  Průměrné výnosy na lékařské místo 1995104,64      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2196854,4 2418385,56 2635640,16 2582088,36
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 1699971,96      
  Průměrné náklady na SZP 1507788,24 1420464,48 1546235,88 1633512,72
  Průměrné výnosy na SZP 1166758,08      
  Celkové náklady   31062953,76 34476808,76 35759771,51
  Celkové výnosy 22922421,87      
  Nákladová rentabilita -22,62      
  HV -6699963,26      
   

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha

Příspěvek do odborné knihy


Klinika dětské neurologie