Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr.Aleš Hep, CSc.
Primář Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Jindra Tupá
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 121,43 126,6 129,99 154,16
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 17,64 17,4 18,27 18,23
  Počet ambulantních pracovníků SZP 32,36 32,71 32,81 33,66
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 11,73 12,49 11,9 12,85
  Počet SZP na lůžkových odděleních 40,86 44,9 46,03 45,89
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 200,64 179,52 172,2 158,52
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 57,6 49,92 44,52 44,4
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 3,95 3,77 3,92 3,7
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,13 1,05 1,01 1,04
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 4,67 4,38 4,31 4,15
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,93 1,79 1,89 1,95
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,92 1,98 2,16 1,99
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,49 0,47 0,42 0,41
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   4
  SPV NLZP   1   1
  Ph.D. studium studující   8   13
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
 
Zdroj financí
  LASER PRO FOTODYNAMICKOU LECBU   454860   Grant
  PRISTROJ RTG POJIZDNY S C RAMENEM   6327000   FN Brno
  VIDEOBRONCHOSKOP   495000   FN Brno
  IDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVY   1950000   FN Brno
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 5 2 2 1
  IGF   1 1  
  MŠMT 1 1 1  
  Celkem 6 4 4 1
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 63 61 63,75 64
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2354 2243 2048 2037
  Počet zemřelých 92 70 64 65
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 7,18 7,66 8,31 8,54
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 16,76 13,91 17,15 13,49
  Rehospitalizace 95 97 75 105
  Reoperace 5 6 3 10
  Letalita (‰) 39,08 31,22 31,25 31,92
  Prostoj lůžka ve dnech 1,2 1,7 1,43 1,5
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 1612 1608 1449 1391
  Počty vyš. spec. amb 102043 103559 94910 96141
  Počet ambul. konz. 3773 3736 3632 3076
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 509,37 518,8 456,12 459,98
  Počet LM Ambulance 17,575 17,49 18,268 18,227
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 107428 108903 99991  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Crohnova nemoc (regionální enteritida)       15,1
  2) Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta       6,14
  3) Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu       5,58
  4) Vředový zánět tračníku-colitis ulcerosa-idiopatická proktoko       5,3
  5) Jiná sepse       2,83
  6) Chronické onemocnění ledvin       2,31
  7) Jiné nemoci trávicí soustavy       2,03
  8) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       1,87
  9) Alkoholické onemocnění jater       1,71
  10) Esenciální (primární) hypertenze       1,67
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Funkční dyspepsie       10,65
  2) Crohnova nemoc (regionální enteritida)       9,99
  3) Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu       7,51
  4) Chronické onemocnění ledvin       5,65
  5) Zánět štítné žlázy - thyroiditis       4,77
  6) Astma       4,04
  7) Diabetes mellitus závislý na inzulinu       3,98
  8) Vředový zánět tračníku-colitis ulcerosa-idiopatická proktoko       3,53
  9) Diabetes mellitus v těhotentství       2,94
  10) Jiná hypotyreóza       2,73
  11) Jiné nemoci slinivky břišní       2,15
  12) Jiná netoxická struma       1,78
  13) Metabolické a endokrinní poruchy po operacích a j. výkonech       1,66
  14) Jiné nemoci jater       1,62
  15) Vazomotorická a alergická rýma - rhinitis       1,54
  16) Jiné poruchy štítné žlázy       1,12
  17) Tyr(e)otoxikóza (hypertyreóza)       1,04
  18) Esenciální (primární) hypertenze       1,02
  19) Gastroezofageální refluxní onemocnění       0,9
  20) Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu       0,88
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2344,93 2497,07 2491,2 2821,93
  Průměrné náklady na OD JIP 7995,26 8360,72 8240,61 9402,54
  Průměrné výnosy na OD standard 1663,64      
  Průměrné výnosy na OD JIP 10180,8      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 1754,8      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 1544,39 1878,81 2201,42 21519,62
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 14940,37 16780,22 18323,42 130620,81
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 97376,9 110101,87 114050,07 2348,25
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 10599,65      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 123995,3      
  Průměrné náklady na lékařské místo 7661769,96 8868960,84 9213879,84 10597314,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo 8174896,68      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 7417543,44 8593498,08 8930061,48 10597314,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 7914313,8      
  Průměrné náklady na SZP 3135042,36 3519804,48 3631062,12 3544281,84
  Průměrné výnosy na SZP 3345003,48      
  Celkové náklady   276681275,4 289905516,7 350162638
  Celkové výnosy 248284556,5      
  Nákladová rentabilita 6,7      
  HV 15584472,88      
   

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha


Interní gastroenterologická klinika