Vedoucí zaměstnanci
       
Primář Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Libuše Králíčková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 63,2 49,41 53,01 53,1
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 5,41 4 4 4
  Počet ambulantních pracovníků SZP 4,39 3,6 3,55 3,9
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 17,43 13,09 13,83 13,82
  Počet pracovníků SVLS SZP 38,54 30,77 33,6 33,34
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       1
  Ph.D. studium studující   1   1
  Bc.       1
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
 
Cena
Zdroj financí
  ANALYZATOR HEMATOLOGICKY   2297100   FN Brno
  BOX HLUBOKOMRAZICI   215460   FN Brno
  BOX HLUBOKOMRAZICI   226404   Grant
  BOX LAMINARNI   275280   Grant
  CENTRIFUGA CHLAZENA   181135   Grant
  KOAGULOMETR   108300   FN Brno
  MIKROSKOP   622730   FN Brno
  MIKROSKOP HEMATOLOGICKY   690150   Grant
  MIKROSKOP POLARIZACNI   242250   Grant
  MIKROSKOP TRINOKULARNI   144220   Grant
  NADOBA DEWAROVA   221512   Grant
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 1   1 1
  MŠMT     1  
  Celkem 1   2 1
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 7 4 7 16
  Počty vyš. spec. amb 17399 11668 12305 12871
  Počet ambul. konz. 1095 568 751 848
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 284,82 255 272,15 286,15
  Počet LM Ambulance 5,413 4 4 4
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 18501 12240 13063  
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiné vady koagulace       5,66
  2) Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary       2,99
  3) Lymfoidní leukemie       2,7
  4) Zánět žil - flebitida a tromboflebitida       2,55
  5) Funkční dyspepsie       2,35
  6) Jiná poranění více částí těla, NJ       2,17
  7) Myeloidní leukemie       2,13
  8) Fibrilace a flutter síní       1,69
  9) Non-folikulární lymfom       1,65
  10) Břišní a pánevní bolest       1,61
  11) Esenciální (primární) hypertenze       1,54
  12) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       1,37
  13) Nitrolební poranění       1,35
  14) Chronické onemocnění ledvin       1,26
  15) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps       1,26
  16) Purpura a jiné krvácivé stavy       1,23
  17) Crohnova nemoc [regionální enteritida]       1,21
  18) Selhání srdce       1,19
  19) J.novotvary nejist. n. neznám.chov. - mízní, krvetvorné a př       1,17
  20) Spontánní porod jediného dítěte       1,13
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na amb. pacienta   3459,26 3364,41  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       3605,57
  Průměrné náklady na lékařské místo 10263969,12 9839956,44 10377257,88 11449940,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo 11163441,72      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 7511523,84 6371397,6 6517547,04 7002819
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 8169788,76      
  Průměrné náklady na SZP 3396449,88 2709975,72 2681773,08 2903378,64
  Průměrné výnosy na SZP 3694094,4      
  Celkové náklady   83393630,5 90104001,05 96806387,03
  Celkové výnosy 142359930,1      
  Nákladová rentabilita 8,76      
  HV 11470374,66      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 17,43 13,09 13,83 13,82
  Celkový počet SZP 38,54 30,77 33,6 33,34
  Celkový počet provedených vyšetření 419571 257905 316020 379863
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 24078,48 19704,36 22858,92 27478,68
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 10887,48 8380,92 9405,72 11392,68
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 311,96 323,35 285,12 254,85
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 339,3      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 99,43 97,54 97,85 98,2
  Celkový počet vykázaných bodů 85193328 58941206 65882483 64942694
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 4889096,88 4503195,96 4765517,4 4697850,48
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 2210679,6 1915364,88 1960866 1947735,48
 

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha


Oddělení klinické hematologie