Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Primář MUDr. Josef Musil
Vedoucí pracovník NLZP Jarmila Bezrouková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 88,83 92,64 94,37 95,98
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2,05 2,05 2,05 2,05
  Počet ambulantních pracovníků SZP 3,03 3 3 3,2
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 13,3 13,7 14,31 14,38
  Počet SZP na lůžkových odděleních 50,84 48,36 49,39 50,4
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 116,16 111,48 109,44 103,68
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 30,36 31,56 31,68 29,52
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,49 2,44 2,26 2,21
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,65 0,69 0,65 0,63
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 3,47 3,33 2,96 2,81
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,59 1,72 1,71 1,56
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,36 1,33 1,27 1,3
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,33 0,33 0,31 0,31
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ 2   1  
  SPV NLZP     5  
  Ph.D. studium studující   2   2
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  PRISTR.PRO MER.TKANOVE OXYMETRIE   404489   Grant
  SESTAVA INFUZNI   160549   FN Brno
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA   1 1 3
  IGF 2 2 1  
  Celkem 2 3 2 3
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 56 56 56 56
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1546 1527 1566 1491
  Počet zemřelých 14 5 17 24
 

Průměrná ošetřovací doba ve dnech

7,48 7,98 7,52 7,8
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 22,82 22,6 23,72 24,25
  Rehospitalizace 58 53 37 37
  Reoperace 88 90 82 75
  Letalita (‰) 9,06 3,27 10,86 16,1
  Prostoj lůžka ve dnech 4,6 4,3 4,57 5,1
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 1325 1570 1648 1574
  Počty vyš. spec. amb 10380 10179 9564 9955
  Počet ambul. konz. 1932 1752 1881 1642
  Počet lůž. konz. 0 0 0 1
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 554,35 548,82 532,24 535,45
  Počet LM Ambulance 2,05 2,05 2,05 2,05
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 13637 13501 13093  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       22,61
  2) Nitrolební poranění       14,03
  3) Zhoubný novotvar mozku       9,83
  4) Onemocnění krčních meziobratlových plotének       6,93
  5) Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen       6,37
  6) subarachnoidální krvácení       6,11
  7) Jiná cévní onemocnění mozku       4,24
  8) Hydrocefalus       3,98
  9) Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí CNS       3,72
  10) Mononeuropatie horní končetiny       2,64
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       28,75
  2) Nitrolební poranění       11,14
  3) Mononeuropatie horní končetiny       8,33
  4) Jiné dorzopatie, nezařazené jinde       5,26
  5) Onemocnění krčních meziobratlových plotének       4,68
  6) Zhoubný novotvar mozku       4,59
  7) Jiná poranění více části těla, NJ       3,53
  8) Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen       3
  9) Nemoci nervových kořenů a pletení       2,68
  10) Hydrocefalus       2,4
  11) Subarachnoidální krvácení       1,81
  12) Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí CNS       1,8
  13) Intracerebrální krvácení       1,54
  14) Jiná cévní onemocnění mozku       1,48
  15) Dorzalgie       1,43
  16) Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrec       1,09
  17) Migréna       0,95
  18) Jiné vrozené vady oběhové soustavy       0,85
  19) Mozkový infarkt       0,54
  20) Jiné poruchy mozku       0,5
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 3028,92 3068 3585,52 3669,93
  Průměrné náklady na OD JIP 9411,28 10069,37 11347,21 11316,29
  Průměrné výnosy na OD standard 3176,15      
  Průměrné výnosy na OD JIP 7245,19      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 780,43      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 303,04 356,79 389,99 25077,59
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 21252,66 21596,36 24439,56 116018,96
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 91982,69 105602,03 105064,9 419,82
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 22285,69      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 70812,09      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4938604,08 5004587,52 5257919,4 5413923,96
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3806447,04      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4938604,08 5004587,52 5257919,4 5413923,96
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3806447,04      
  Průměrné náklady na SZP 1578126,84 1715490,84 1789938,21 1847372,04
  Průměrné výnosy na SZP 1216347      
  Celkové náklady   89820669,01 97565951,95 100866818,4
  Celkové výnosy 66740655,61      
  Nákladová rentabilita -22,92      
  HV -19850770,14      
     

Publikace

Příspěvek do odborné knihy

 


Neurochirurgická klinika