Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Primář MUDr. Martin Lokaj
Vedoucí pracovník NLZP Zdena Růžičková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 31,88 32,6 33,11 33,26
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 3,57 3,57 3,56 3,57
  Počet ambulantních pracovníků SZP 9,22 9,24 9,25 9,25
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 5,3 5,54 5,5 5,65
  Počet SZP na lůžkových odděleních 9,8 9,92 9,8 9,8
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 160,92 144,48 143,16 123
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 86,88 80,76 80,28 70,92
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 2,57 2,33 2,22 1,91
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,39 1,3 1,25 1,1
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 1,73 1,59 1,52 1,31
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,39 1,3 1,25 1,1
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  SPV NLZP       1
  Ph.D. studium studující   2   2
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 1 1 2 1
  Celkem 1 1 2 1
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 28 28 28 28
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 852 801 787 695
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 5,82 5,89 5,67 5,67
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 14,42 15,07 15,78 17,24
  Rehospitalizace 1 4 3 6
  Reoperace 0 10 14 11
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 5,1 5,3 5,9 8,3
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 632 641 645 598
  Počty vyš. spec. amb 28872 27741 26458 25980
  Počet ambul. konz. 2758 2909 2598 2562
  Počet lůž. konz. 20 10 10 8
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 754 731,67 694,51 681,35
  Počet LM Ambulance 3,565 3,57 3,565 3,565
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 32282 31301 29701  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiný strabizmus       31,84
  2) Péče s použitím rehabilitačních výkonů       11,24
  3) Poruchy refrakce a akomodace       6,92
  4) Poranění oka a očnice       5,19
  5) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       4,03
  6) Vrozené vady čočky       4,03
  7) Poruchy vidění       3,17
  8) Jiné vrozené vady oka       3,03
  9) Glaukom       3,03
  10) Ječné zrno a chalazion - hordeolum       2,02
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiný strabizmus       22,95
  2) Poruchy refrakce a akomodace       21,31
  3) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       8,11
  4) Poruchy vidění       6,29
  5) Zánět oční spojivky - conjunctivitis       4,46
  6) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       3,84
  7) Jiné infekce specifické pro perinatální období       2,88
  8) Poranění oka a očnice       1,95
  9) Jiná onemocnění sítnice       1,89
  10) Nemoci slzného ústrojí       1,46
  11) Ječné zrno a chalazion - hordeolum       1,2
  12) Křeče, nezařazené jinde       1,11
  13) Vrozené vady čočky       1,07
  14) Juvenilní artritida       0,94
  15) Glaukom       0,83
  16) Epilepsie - padoucnice       0,81
  17) Cizí těleso v zevním oku       0,79
  18) Zánět rohovky - keratitida       0,61
  19) Otevřená rána hlavy       0,59
  20) Jiné syndromy bolesti hlavy       0,57
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2647,08 3015,87 3445,01 4135,49
  Průměrné výnosy na OD standard 1353,1      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 407,56      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 343,7 363,53 373,77 419,87
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 15404,02 17763,88 19523,18 23443,36
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 7874,02      
  Průměrné náklady na lékařské místo 2920229,4 3014223 262750,71 3226447,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo 1989544,2      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2920229,4 3014223 3153008,52 3226447,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 1989544,2      
  Průměrné náklady na SZP 1438042,44 1511709,72 1582257,24 1643235,48
  Průměrné výnosy na SZP 979734,24      
  Celkové náklady   30471784,61 31724258,27 32946872,55
  Celkové výnosy 19616076,36      
  Nákladová rentabilita -31,87      
  HV -9176169,32      
     

Publikace

Článek v časopise

 

Dětská oční klinika