Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Jana Popelínská
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12.   22,71 23,05  
  Počet ambulantních pracovníků lékařů   0 0  
  Počet ambulantních pracovníků SZP   0 0  
  Počet lékařů na lůžkových odděleních   0 0  
  Počet SZP na lůžkových odděleních   0 0  
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ   0 0  
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP   0 0  
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ   0 0  
  Počet pracovníků SVLS SZP   0 0  
  Počet hospitalizovaných na jedno LM   0 0  
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP   0 0  
  Počet lůžek obsazených na jedno LM   0 0  
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP   0 0  
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM   0 0  
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP   0 0  
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM   0 0  
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP   0 0  
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na lékařské místo 20830022,88 50650236,24 40054735,08  
  Průměrné výnosy na lékařské místo 123628,2      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 20830022,88 50650236,24 40054735,08  
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 123628,2      
  Průměrné náklady na SZP 1574952,96 1757395,08 1755824,04  
  Průměrné výnosy na SZP 9347,52      
  Celkové náklady   31774581,57 32043788,06  
  Celkové výnosy 95811,87      
  Nákladová rentabilita -99,41      
  HV -16047455,87      
 .

 

Endoskopické centrum