Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Eva Tesařová
Vedoucí pracovník NLZP Marta Kolářová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12.       108,24
  Počet ambulantních pracovníků lékařů       4,55
  Počet ambulantních pracovníků SZP       11,23
  Počet lékařů na lůžkových odděleních       0
  Počet SZP na lůžkových odděleních       0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ       0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP       0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ       17,54
  Počet pracovníků SVLS SZP       70,54
  Počet hospitalizovaných na jedno LM       0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP       0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM       0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP       0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM       0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP       0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM       0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP       0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  AUTOMAT NA PURIFIKACI DNA   502442   dary
  CENTRIFUGA CHLAZENA   314697   FN Brno
  KONTEJNER SKLADOVACI   666394   FN Brno
  OZAROVAC TRANSFUZNICH PRIPRAVKU   7715520   FN Brno
  SVARECKA STERILNI   188100   FN Brno
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb       6
  Počty vyš. spec. amb       3011
  Počet ambul. konz.       0
  Počet lůž. konz.       0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM       55,24
  Počet LM Ambulance       4,551
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Dohled nad normálním těhotenstvím       11,79
  2) Živě narozené děti podle místa narození       4,22
  3) Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím       4,16
  4) Lymfoidní leukemie       3,38
  5) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis)       3,15
  6) Myeloidní leukemie       3,1
  7) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis)       3,06
  8) Myelodysplastické syndromy       2
  9) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris       1,81
  10) Anemie z nedostatku železa       1,71
  11) Chronické onemocnění ledvin       1,7
  12) Jiná poranění více částí těla, NJ       1,56
  13) Ženská neplodnost       1,55
  14) Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené d       1,51
  15) Nitrolební poranění       1,44
  16) Purpura a jiné krvácivé stavy       1,34
  17) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       1,3
  18) Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary       1,23
  19) Non-folikulární lymfom       1,17
  20) Dárci orgánů a tkání       1,17
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       10635,56
  Průměrné náklady na lékařské místo       7982202,36
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ       4249382,64
  Průměrné náklady na SZP       1056289,08
  Celkové náklady       74511863,24
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ       17,54
  Celkový počet SZP       70,54
  Celkový počet provedených vyšetření       74194
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ       4231,2
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP       1051,8
  Průměrné náklady na jedno vyšetření       1004,28
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření        
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních       70,57
  Celkový počet vykázaných bodů       45438101
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ       2591317,32
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP       644136
         

Publikace

Článek v časopise

 

Transfuzní a tkáňové oddělení