Vedoucí zaměstnanci        
Primář MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Ludmila Sochorová, Jana Bukovská
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 22,53 22,36 22,86 23,25
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2,27 2 2 2
  Počet ambulantních pracovníků SZP 6,37 6,36 6,55 6,67
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 2 2 2 2
  Počet SZP na lůžkových odděleních 9 9 9,3 9,59
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 213,24 227,52 250,8 250,8
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 47,4 50,52 53,88 52,32
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 1,75 1,82 1,91 1,71
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0,39 0,4 0,41 0,36
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 1,75 1,82 1,91 1,71
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,39 0,4 0,41 0,36
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       1
  Ph.D. studium studující       1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
 
Zdroj financí
  DEFIBRILATOR/MONITOR TRANSPORTNI   323290   FN Brno
  VENTILATOR PLIC   477218   FN Brno
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 4 4 4 4
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 427 455 501,5 502
  Počet zemřelých 1 1 0 2
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2,99 2,92 2,78 2,49
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 0,5 0,36 0,18 0,58
  Rehospitalizace 7 6 8 7
  Reoperace 1 3 1 11
  Letalita (‰) 2,3 2,2 0 4
  Prostoj lůžka ve dnech 0,4 0,3 0,1 0,4
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 3325 3500 3404 3508
  Počty vyš. spec. amb -32 -822 0 0
  Počet ambul. konz. 3821 4824 5036 4741
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 216,48 312,58 300,96 337,21
  Počet LM Ambulance 2,75 2 2 2
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 7144 7502 8440  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Porod jediného plodu císařským řezem       16,04
  2) Leiomyom dělohy       15,45
  3) Zhoubný novotvar těla děložního       9,7
  4) Zhoubný novotvar vaječníku       9,31
  5) Zhoubný novotvar prsu       7,72
  6) Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů       7,33
  7) Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu       4,55
  8) Nezhoubný novotvar vaječníku       3,76
  9) Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu       3,76
  10) Zhoubný novotvar hrdla děložního - cervicis uteri       2,57
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Leiomyom dělohy       14,54
  2) Esenciální (primární) hypertenze       8,09
  3) Zhoubný novotvar prsu       7,71
  4) Dysplazie hrdla děložního       6,95
  5) Porod jediného plodu císařským řezem       6,32
  6) Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu       4,8
  7) Výhřez (prolaps) ženských pohlavních orgánů       4,68
  8) Jiná onemocnění močové soustavy       4,42
  9) Zhoubný novotvar těla děložního       4,05
  10) Zhoubný novotvar vaječníku       3,41
  11) Nezhoubný novotvar vaječníku       3,29
  12) Řízení antikoncepce       2,4
  13) Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu       2,4
  14) Ženská neplodnost       2,28
  15) Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace       2,15
  16) Nezhoubné novotvary prsu       1,52
  17) Zhoubný novotvar hrdla děložního - cervicis uteri       1,39
  18) Bolest a j.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním       1,26
  19) Ektopické těhotenství       0,88
  20) Obezita - otylost       0,88
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD JIP 8375,47 8684,55 8324,07 9886,42
  Průměrné výnosy na OD JIP 8374,67      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 2877,72      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 2312,17 2053,13 2209,9 1978,69
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 25057,67 25328,35 23171,29 24642,11
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 25055,29      
  Průměrné náklady na lékařské místo 3721490,88 3905530,2 3977045,4 4278965,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo 3612679,8      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 3721490,88 3905530,2 3977045,4 4278965,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 3612679,8      
  Průměrné náklady na SZP 1453045,2 1525225,32 1504722,96 1579690,92
  Průměrné výnosy na SZP 1410560,16      
  Celkové náklady   23433180,95 23862272,48 25673794,69
  Celkové výnosy 21676078,73      
  Nákladová rentabilita -2,92      
  HV -652866,53      

Publikace

Příspěvek do odborné knihy


II. anesteziologicko-resuscitační oddělení