Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Primář MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Vedoucí pracovník NLZP Taťána Tachtadžisová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 86,67 88,5 91,55 94,1
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 13,23 11,73 11,59 11,67
  Počet ambulantních pracovníků SZP 10,11 10,02 10,9 12,06
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 8,5 9,65 11,43 12
  Počet SZP na lůžkových odděleních 38,29 40,55 40,23 41,78
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 316,56 239,04 242,64 228,96
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 70,2 64,08 69 65,76
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 5,39 4,83 4,11 3,87
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,2 1,15 1,17 1,11
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 3,95 3,6 3,16 3,07
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 1,57 1,53 1,61 1,51
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,56 2,65 2,6 2,17
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,41 0,39 0,37 0,35
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   1
  PV NLZP   1    
  Ph.D. studium studující   4   3
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Magdaléna Hladíková Ph.D.     Nový titul : Ph.D.
  MUDr. Petra Praksová Ph.D.     Nový titul : Ph.D.
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  PRISTROJ EMG/EP SESTIKANALOVY   997001   Grant
Zahraničně-studijní pobyty
Místo pobytu
 
Doba pobytu
  Havelka David   Skalica   19
  Tachtadžisová Taťána   Skalica   26
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA 3 2 2 1
  MŠMT 1      
  Celkem 3 2 2 1
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 61 61 61 61
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2690 2597 2774,5 2746
  Počet zemřelých 76 67 88 79
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,22 6,55 6,18 6,19
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 15,19 14,42 14,02 14,53
  Rehospitalizace 51 68 78 52
  Reoperace 0 4 0 3
  Letalita (‰) 28,26 25,8 31,72 28,77
  Prostoj lůžka ve dnech 1,5 1,7 1,84 1,9
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 3238 3387 3590 3529
  Počty vyš. spec. amb 31434 33837 34437 35742
  Počet ambul. konz. 2524 2640 2912 2927
  Počet lůž. konz. 0 1 1 2
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 233,51 283,31 294,48 301,43
  Počet LM Ambulance 13,274 11,73 11,585 11,667
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 37196 39865 40939  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Mozkový infarkt       28,29
  2) Epilepsie - padoucnice       11,72
  3) Poruchy spánku       9,19
  4) Přechodně mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy       7,69
  5) Dorzalgie       3,86
  6) Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex       3,3
  7) Intracerebrální krvácení       2,68
  8) Poruchy vestibulární funkce       2,65
  9) Zánětlivá polyneuropatie       2,48
  10) Migréna       2,42
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex       15,4
  2) Onemocnění jiných meziobratlových plotének       9,08
  3) Epilepsie - padoucnice       6,7
  4) Dorzalgie       6,31
  5) Závrať - vertigo       5,11
  6) Jiné dorzopatie, nezařazené jinde       4,73
  7) Jiné polyneuropatie       3,44
  8) Nitrolební poranění       3,16
  9) Migréna       3,11
  10) Onemocnění krčních meziobratlových plotének       2,48
  11) Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt       2,37
  12) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps       2,32
  13) Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy       2,19
  14) Mozkový infarkt       1,92
  15) Dystonie       1,67
  16) Bolest hlavy NS       1,59
  17) Mononeuropatie horní končetiny       1,58
  18) Poruchy spánku       1,5
  19) Uzávěr a zúžení přívod. mozk. tepen nekončící mozkových infarkt       1,46
  20) Povrchní poranění hlavy       1,43
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2531,77 2889,75 52607041,73 3371,66
  Průměrné náklady na OD JIP 8572,28 9523,88 10511,38 11202,23
  Průměrné výnosy na OD standard 1828,59      
  Průměrné výnosy na OD JIP 6167,4      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 4226,43      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 4345,28 4323,26 4040,79 20220,64
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 14964,88 17996,74 19755,13 94721,4
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 90359,12 103877,38 78084,55 4158,9
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 10808,46      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 65009,6      
  Průměrné náklady na lékařské místo 8905863,96 9814129,92 9172122,96 9452270,76
  Průměrné výnosy na lékařské místo 7881682,56      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 8198813,52 8989743,72 8180991,84 8753734,68
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 7255943,4      
  Průměrné náklady na SZP 4170247,32 4335034,68 4295707,2 4320013,32
  Průměrné výnosy na SZP 3690665,52      
  Celkové náklady   223548706 223971014,4 236903050,9
  Celkové výnosy 182301346,3      
  Nákladová rentabilita -11,5      
  HV -23689059,89      
     

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha

Příspěvek do odborné knihy

Neurologická klinika