Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Radek Brauner
Vedoucí pracovník NLZP Eva Vodvárková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 20,14 19,18 19,5 19,83
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2 2 2 2
  Počet ambulantních pracovníků SZP 17,14 16,18 16,5 16,83
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
 
Zdroj financí
  VANA VODOLECEB.VIRIVA PRO DOL.KON.   191520   FN Brno
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 0 0 0 0
  Počty vyš. spec. amb 51817 52236 47991 43780
  Počet ambul. konz. 718 1042 1013 913
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 2188,96 2219,92 2041,83 1862,21
  Počet LM Ambulance 2 2 2 2
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 52535 53278 49004  
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Jiný nedostatek koordinace       10,27
  2) Dorzalgie       8,41
  3) Poruchy související se zkrác. trváním těhot. a nízkou por. h       7,83
  4) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde       6,17
  5) Skolióza       4,41
  6) Vrozené deformity nohou       3,66
  7) Onemocnění čéšky - pately       2,98
  8) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena       2,59
  9) Kyfóza a lordóza       2,41
  10) Jiné dorzopatie, nezařazené jinde       2,16
  11) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       1,99
  12) Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a no       1,79
  13) Jiné vrozené svalově-kosterní deformity       1,71
  14) Jiné získané deformity končetin       1,66
  15) Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde       1,6
  16) Zlomenina bérce, včetně kotníku       1,57
  17) Jiné entézopatie       1,41
  18) Zlomenina lokte a předloktí       1,34
  19) Mozková obrna       1,11
  20) Jiná juvenilní osteochondróza       1,08
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 264,95      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 219,17 227,27 241,85 280,98
  Průměrné náklady na lékařské místo 5756934 6028800,84 5924314,08 6274458,36
  Průměrné výnosy na lékařské místo 6959532      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 5756934 6028800,84 5924314,08 6274458,36
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 6959532      
  Průměrné náklady na SZP 671842,44 745285,56 717982,68 745720,2
  Průměrné výnosy na SZP 812187,36      
  Celkové náklady   12057601,73 11848628,22 12548916,7
  Celkové výnosy 13919063,98      
  Nákladová rentabilita 20,89      
   

Publikace

Článek v časopise


Dětské rehabilitační oddělení