Vážené dámy, vážení pánové,


rok 2012 byl z pohledu ekonomického nejobtížnější za posledních šest let. I přes mírně pozitivní účetní hospodářský výsledek se od září začínala prodlužovat splatnost našich závazků. I přesto jsme dodrželi slib a navýšili platy o požadovaných 6,25 % u lékařů. I z tohoto důvodu byly omezeny veškeré investiční aktivity z vlastních prostředků na řešení havarijních stavů. Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení byl realizován ve velké většině z dotačních prostředků Evropské unie. I v této ekonomicky nejednoduché situaci jsme si však udrželi, díky všem zaměstnancům nemocnice, vysokou kvalitu poskytované zdravotnické péče, potvrzenou certifikaci ISO 9001:2008 a akreditací NIAHO SM.

Z úspěšně dokončených modernizačních aktivit, které přinášejí další zlepšení zdravotnických služeb pro naše pacienty, je nutné připomenout otevření Oddělení intermediární péče rooming - in pro nezralé novorozence, rekonstrukci refrakčních centra a jeho vybavení nejmodernějším excimer laserem, který umožňuje odstranění vetchozrakosti metodou SUPRACOR, instalaci nového mamografu na PRM nebo díky našim špičkovým radiologům bezplatnou instalaci unikátního navigačního systému a fúzního zobrazení Philips.

Abych však nehovořil jen o modernizaci nemocnice, velká péče je též věnována rozvoji lidských zdrojů a všem aktivitám, které zlepšují spokojenost našich pacientů i zaměstnanců. Jedním z úspěchů této činnosti je získání značky Ethenic friendly zaměstnavatel. Takto je hodnocen zaměstnavatel, který dlouhodobě prokazuje svůj rovný přístup k zaměstnávání etnických menšin.

Na závěr tohoto krátkého úvodníku si dovolím poděkovat všem zaměstnancům FN Brno, kteří se i v těchto ekonomicky obtížných dobách zasloužili o udržení a další zlepšování kvality poskytované péče.

 

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel

 

 

Úvodní slovo