Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Primář MUDr. Ivo Burget
Vedoucí pracovník NLZP Drahoslava Švábenská
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 85,54 89,23 89,79 89,18
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 2,22 2,13 2,5 3
  Počet ambulantních pracovníků SZP 9,17 10 9,97 10,25
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 13,42 13,82 14,38 13,25
  Počet SZP na lůžkových odděleních 41,62 43,36 43,42 43,14
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 226,32 209,76 195,6 214,44
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 72,96 66,84 64,8 65,88
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 5,17 4,85 4,57 4,93
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 1,67 1,54 1,51 1,52
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 5,7 5,32 4,97 5,43
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,21 2,17 2,17 2,17
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 2,14 2,03 2,11 2,16
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,35 0,28 0,28 0,29
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   3
  SPV NLZP       2
  Ph.D. studium studující   2   6
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  PRISTROJ HEMOFILTRACNI   527227   FN Brno
Zahraničně-studijní pobyty
Místo pobytu
Doba pobytu
  Babáčková Bronislava   Skalica   12
  Chudá Renata   Skalica   7
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 101 101 101 101
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 3036 2900 2812 2842
  Počet zemřelých 74 87 102 90
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 8,34 8,43 8,53 8,42
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 28,66 31,02 32,29 32,63
  Rehospitalizace 46 50 36 40
  Reoperace 0 2 5 0
  Letalita (‰) 24,37 30,01 36,27 31,67
  Prostoj lůžka ve dnech 3,2 3,5 3,76 3,8
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2394 2398 2456 2403
  Počty vyš. spec. amb 26512 25063 24511 22985
  Počet ambul. konz. 164 137 131 167
  Počet lůž. konz. 2 0 1 1
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 1091,78 1080,88 903,3 709,89
  Počet LM Ambulance 2,219 2,13 2,5 3
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 29072 27598 27098  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Růže - erysipelas       9,42
  2) Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu       8,75
  3) Jiné bakteriální střevní infekce       7,62
  4) Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny       5,02
  5) Jiné spirochétové infekce       4,63
  6)  Pásový opar - Herpes zoster       4,03
  7) Jiná sepse       3,26
  8) Jiné onemocnění močové soustavy       2,63
  9) Jiné syndromy bolesti hlavy       2,2
  10) Selhání srdce       2,03
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Jiné spirochétové infekce       38,47
  2) Chronická virová hepatitida       8,62
  3) Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazit.       5,55
  4) Onem. HIV, s následkem: jiné stavy       5,5
  5) Jiná gastroenteritida a klitida infekčního a NS původu       4,7
  6) Horečka jiného a neznámého původu       2,47
  7) Jiné onemocnění jater       2,42
  8) Růže - erysipelas       2,1
  9) Chronický zánět jater nezařazený jinde       1,63
  10) Jiné nemoci způsobené chlamydiemi       1,63
  11) Akutní zánět mandlí       1,45
  12) Pásový opar - herpes zoster       1,35
  13) Virová encefalitida přenášená klíšťaty       1,18
  14) Bolest hlavy NS       0,96
  15) Infekční mononukleóza       0,96
  16) Zvětšené mízní uzliny       0,75
  17) Nevolnost a únava       0,72
  18) Nemoci sleziny       0,7
  19) Poruchy metabolizmu porfyrinu a bilirubinu       0,66
  20) Jiné bakteriální střevní infekce       0,62
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 2122,49 2075,34 2171,76 2313,03
  Průměrné náklady na OD JIP 10775,17 11778,91 11842,14 12221,54
  Průměrné výnosy na OD standard 1743,12      
  Průměrné výnosy na OD JIP 11546,55      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 593,68      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 763,5 911,89 1522,21 19252,96
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 17457,08 17324,71 18253,4 122758,57
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 113030,81 117471,78 128595,59 1774,43
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 14336,82      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 121122,56      
  Průměrné náklady na lékařské místo 5411782,08 5338926,96 5956785,6 6641006,04
  Průměrné výnosy na lékařské místo 4398947,52      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 5411782,08 5338926,96 5956785,6 6641006,04
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 4398947,52      
  Průměrné náklady na SZP 1790565,6 1713706,8 2012671,44 2167546,32
  Průměrné výnosy na SZP 1455454,8      
  elkové náklady   93151817,33 109467352,5 117895013,5
  Celkové výnosy 75372667,44      
  Nákladová rentabilita -18,72      
  HV -17354159,83      
   

Publikace

Článek v časopise


Klinika infekčních chorob