Vedoucí zaměstnanci
       
Primář RNDr. Bruno Šudřich
Vedoucí pracovník NLZP Dagmar Ježková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 88,68 88,25 89,71 89,59
  Počet ambulantních pracovníků lékařů   0   0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0   0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0   0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0   0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0   0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0   0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 1 1 1 1
Počet pracovníků SVLS SZP 23,26 22,83 22,75 22,83
  Počet hospitalizovaných na jedno LM   0   0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0   0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0   0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0   0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0   0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0   0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0   0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0   0
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  AUTOMAT MYCI A DEKONTAMINACNI   3166920   dotace
  VOZIK ZAVAZECI   133000 FN Brno  
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 1 1 1 1
  Celkový počet SZP 21,496 23,26 22,83 22,75
  Celkový počet provedených vyšetření   0 0 0
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ   0 0 0
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP   0 0 0
  Průměrné náklady na jedno vyšetření   0 0 0
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření   0    
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních        
  Celkový počet vykázaných bodů   0 0 0
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ   0 0 0
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP   0 0 0
 

Publikace


Centrální sterilizace