Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Primář MUDr. Vlastirad Mach
Vedoucí pracovník NLZP Anna Burešová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 38,57 40,25 39,85 41,96
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 0 0 0 0
  Počet ambulantních pracovníků SZP 0 0 0 0
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 12,58 13,52 13,8 14,52
  Počet pracovníků SVLS SZP 22,77 23,09 22,05 23,49
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1   2
  Ph.D. studium studující   2   3
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
 
Cena
 
Zdroj financí
  STANICE DIAGNOSTICKA   1056000   FN Brno
  1) Břišní a pánevní bolest       6,26
  2) Povrchní poranění zápěstí a ruky       4,56
  3) Povrchní poranění hlavy       4,48
  4) Zlomenina lokte a předloktí       3,9
  5) Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním       3,54
  6) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde       2,89
  7) Zlomenina ramene a paže (nadloktí)       2,05
  8) Pneumonie, původce NS       1,57
  9) Zlomenina bérce, včetně kotníku       1,49
  10) Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta       1,42
  11) Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a no       1,37
  12) Povrchní poranění bérce       1,3
  13) Vrozené deformity kyčle       1,26
  14) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       1,25
  15) Povrchní poranění lokte a předloktí       1,22
  16) Obstruktivní a refluxní uropatie       1,16
  17) Lymfoidní leukemie       1,08
  18) Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky       1,04
  19) Akutní zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis acuta       1,03
  20) Jiné získané deformity končetin       1,02
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na lékařské místo 4500030,12 4228869,36 4102291,44 4110406,92
  Průměrné výnosy na lékařské místo 4241835      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4372707,96 4127957,4 4006356,84 4009647,36
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 4121818,08      
  Průměrné náklady na SZP 2416552,92 2417382 2506501,2 2478780,84
  Průměrné výnosy na SZP 2277900      
  Celkové náklady   55817552,17 55278376,43 58231106,97
  Celkové výnosy 51862088,89      
  Nákladová rentabilita -5,74      
  HV -3156779,49      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních 2009 2010 2011 2012
  Celkový počet LM + VŠ 12,58 13,52 13,8 14,52
  Celkový počet SZP 22,77 23,09 22,05 23,49
  Celkový počet provedených vyšetření 56134 62981 58137 61721
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 4461,36 4657,68 4213,56 4249,92
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 2465,52 2727,6 2636,16 2627,28
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 980,13 886,26 950,83 943,46
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 923,9      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 99,16 91,83 93,18 93,33
  Celkový počet vykázaných bodů 51571699 70200082 62316727 58900834
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 4098738,84 5191609,8 4516468,56 4055763,12
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 2265145,44 3040269,72 2825642,88 2507289,84
 

Publikace

Článek v časopise

Příspěvek do odborné knihy


Klinika dětské radiologie