Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Pavel Vít
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Iva Chromková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 159,22 163,02 167,85 168,31
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 46,76 49,27 51,2 50,31
  Počet ambulantních pracovníků SZP 95,55 95,81 97,14 98,68
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 6,12 6,7 8,03 8,03
  Počet pracovníků SVLS SZP 5 4,86 5,46 5,42
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1    
  SPV NLZP       1
  Mgr.       1
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  ANALYZATOR PREDNIHO SEGMENTU OKA   1105800   Grant
  AUTOREFRAKTOKERATOMETR   216600   Grant
  ELEKTROKARDIOGRAF   171720   FN Brno
  LAMPA STERBINOVA   125172   FN Brno
  PRISTROJ PRO VYSETRENI SLUCHU   538296   Grant
  SONDA ULTRAZVUKOVA   121660   FN Brno
  SOUPRAVA STOMATOLOGICKA   374490   FN Brno
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 4854 0 0 0
  Počty vyš. spec. amb 248742 40353 43300 42378
  Počet ambul. konz. 16019 270 310 192
  Počet lůž. konz. 0 0 0 0
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 480,55 1073,92 896,68 1122,18
  Počet LM Ambulance 46,755 3,15 4,053 3,161
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 269615 40623 43610  
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Otalgie a výtok z ucha       7,92
  2) Akutní zánět mandlí       6,29
  3) Povrchní poranění hlavy       4,8
  4) Povrchní poranění zápěstí a ruky       4,66
  5) Břišní a pánevní bolest       4,31
  6) Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním       3,38
  7) Virová onemocnění neurčené lokalizace       3
  8) Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení       2,79
  9) Akutní zánět hltanu - pharyngitis acuta       2,78
  10) Jiná lékařská péče       2,64
  11) Akutní zánět nosohltanu       2,48
  12) Akutní zánět hrtanu a průdušnice       2,08
  13) Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta       2,02
  14) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa       1,93
  15) Zánět oční spojivky - conjunctivitis       1,7
  16) Otevřená rána hlavy       1,47
  17) Horečka jiného a neznámého původu       1,44
  18) Nauzea a zvracení       1,39
  19) Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu       1,36
  20) Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvat       1,36
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 502,74      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 558,9 578,58 693,18 820,34
  Průměrné náklady na lékařské místo 3246172,2 3370164,84 317073,09 4545988,2
  Průměrné výnosy na lékařské místo 2937741,72      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 2865904,92 2988019,44 3293645,52 3937086,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 2587853,52      
  Průměrné náklady na SZP 1541137,08 1680071,76 1944316,56 2247876,6
  Průměrné výnosy na SZP 1391615,28      
  Celkové náklady   167691887 196653690,6 230824148
  Celkové výnosy 138528231,2      
  Nákladová rentabilita -9,7      
  HV -14884133,76      
 


Poliklinická ambulantní část