Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Primář MUDr. Aleš Čermák
Vedoucí pracovník NLZP Emília Hudcová
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 54,79 56,17 58,77 62,35
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 3,2 3,2 3,2 3,2
  Počet ambulantních pracovníků SZP 5,13 4,54 4,55 5
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 10,15 10,86 12,78 15,03
  Počet SZP na lůžkových odděleních 23,27 22,78 24,08 24,05
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 228 248,04 220,32 193,92
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 99,48 118,32 116,88 121,2
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 4,59 4,21 3,6 3,08
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 2 2,01 1,91 1,93
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 3,29 3,09 2,95 2,63
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,88 3,08 2,82 2,73
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 5,93 5,38 2,45 2,06
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0,65 0,56 0,58 0,62
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1    
  SPV NLZP   1   1
  Ph.D. studium studující   3   1
Nově získané věděckopedagogické hodnosti
       
  MUDr. Aleš Čermák Ph.D.     Nový titul : Ph.D.
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA     1 1
  Celkem     1 1
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 59 59 59 59
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 2314 2964 2814,5 2915
  Počet zemřelých 2 5 4 3
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 7,35 6,19 5,96 5,81
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 12,39 13,3 13,05 12,7
  Rehospitalizace 29 5 49 18
  Reoperace 87 98 104 130
  Letalita (‰) 0,86 1,86 1,42 1,03
  Prostoj lůžka ve dnech 1,7 1,7 1,56 1,5
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 1521 1921 2088 2085
  Počty vyš. spec. amb 29198 29139 26757 29626
  Počet ambul. konz. 1367 1370 1446 807
  Počet lůž. konz. 1 7 16 9
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 835,6 844,71 789,24 847,06
  Počet LM Ambulance 3,2 3,2 3,2 3,2
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 32087 32437 30291  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Kámen ledviny a močovodu       19,1
  2) Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae       11,53
  3) Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru       7,31
  4) Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů       6,47
  5) Obstruktivní a refluxní uropatie       6,38
  6) ZN moč.měchýře - vesicae urin.       5,63
  7) Neurčená hematurie       4,94
  8) ZN předstojné žlázy - prostaty       4,7
  9) Neurčená ledvinná kolika       4,1
  10) Jiná onemocnění močové soustavy       3,76
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae       21,72
  2) ZN předstojné žlázy - prostaty       13,48
  3) Kámen ledviny a močovodu       8,98
  4) J. onemocnění močové soustavy       6,87
  5) ZN moč.měchýře - vesicae urinariae       5,86
  6) Neurčená ledvinná kolika       3,67
  7) Obstrukt. a refluxní uropatie       3,66
  8) Neurčená hematurie       3,14
  9) Retence - zadržení moči       2,78
  10) Zánět močového měchýře       2,55
  11) Ner.sval.dysfunkce moč.měch.NJ       2,3
  12) Žilní městky jiných lokalizací       2,03
  13) Zúžení močové trubice - strictura urethrae       1,92
  14) Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů       1,71
  15) ZN ledviny mimo pánvičku       1,63
  16) Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida)       1,16
  17) Hypertr.předkož.fim.a parafim.       1,13
  18) Jiné poruchy ledviny a ureteru, NJ       0,91
  19) Bolest spojená s močením       0,84
  20) Břišní a pánevní bolest       0,78
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 1982,48 1932,76 2135,92 2148,43
  Průměrné náklady na OD JIP 5904,23 6655,9 6765,29 6694,5
  Průměrné výnosy na OD standard 2357,03      
  Průměrné výnosy na OD JIP 6144,45      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 478,77      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 397,71 363,14 422,8 11115,36
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 12932,94 10687,37 11361,37 350656,14
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 340556,24 402221,21 259315,48 454,81
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 15376,34      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 354411,8      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4632354,84 4308713,88 4169043,48 3852601,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo 4168108,08      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4632354,84 4308713,88 4169043,48 3852601,32
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 4168108,08      
  Průměrné náklady na SZP 2379466,44 2405262,12 2494378,44 2561552,28
  Průměrné výnosy na SZP 2141000,28      
  Celkové náklady   68123639,19 73900117,63 76972085,48
  Celkové výnosy 62937737,55      
  Nákladová rentabilita -10,02      
  HV -7010049,04      
     

Publikace

Článek v časopise


Urologická klinika