Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Primář Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Zdeňka Surá
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12.   119,02 128,1 133,4
  Počet ambulantních pracovníků lékařů   3,2 4 8,04
  Počet ambulantních pracovníků SZP   8,62 8,7 9,15
  Počet lékařů na lůžkových odděleních   19,53 21,09 22,99
  Počet SZP na lůžkových odděleních   62,58 66,12 67,11
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ   0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP   0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ   0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP   0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM   170,52 159 149,76
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP   53,28 50,76 51,24
  Počet lůžek obsazených na jedno LM   3,03 2,89 2,84
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP   0,95 0,92 0,97
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM   3,42 2,84 2,76
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP   1,51 1,5 1,5
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM   1,47 1,79 1,82
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP   0,41 0,4 0,43
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ   1    
  Specializovaná způsobilost lékařů   2    
  SPV NLZP   3    
  Ph.D. studium studující   4 8  
  MBA   5    
  Bc.   6    
  Mgr.   7    
Grantové studie
2009
2010
2011
2012
  IGA   2 1 1
  GAČR   10    
  IGF   11    
  MŠMT   12 1 1
  Evropské projekty   13    
  Celkem   3 2 2
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 81 81 79,83 79
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 3332 3355 3442,5 3543
  Počet zemřelých 37 31 26 24
  Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,48 6,64 6,92 6,69
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 21,86 20 14,55 14,23
  Rehospitalizace 117 87 120 67
  Reoperace 181 172 153 115
  Letalita (‰) 11,11 9,24 7,55 6,77
  Prostoj lůžka ve dnech 1,9 2,1 1,42 1,3
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 2609 2961 3015 3179
  Počty vyš. spec. amb 26721 27629 27149 28669
  Počet ambul. konz. 3894 3350 3318 3972
  Počet lůž. konz. 15 1 28 23
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 865,6 707,38 347,35 686,07
  Počet LM Ambulance 3,2 4 8,04 4,354
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 33239 33954 33482  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Žlučové kameny - cholelithiasis       7,98
  2) Uzávěr a zúžení přívod. mozk. tepen končící mozkovým infarkt       6
  3) Ateroskleróza       5,42
  4) Crohnova nemoc (regionální enteritida)       4,32
  5) Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly       4,09
  6) Zhoubný novotvar tlustého střeva       3,96
  7) Zhoubný novotvar slinivky břišní       3,7
  8) Akutní apendicitida - akutní zánět červovitého přívěsku       3,07
  9) Tříselná kýla - hernia inguinalis       3,03
  10) Zhoubný novotvar konečníku - recta       2,6
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Břišní a pánevní bolest       5,83
  2) Kožní absces, furunkl a karbunkl       5,77
  3) Funkční dyspepsie       5,45
  4) Ateroskleróza       4,48
  5) Jiné pooperační stavy       4,46
  6) Žlučové kameny - choletithiasis       4,17
  7) Hemoroidy       2,89
  8) Tříselná kýla - hernia inguinalis       2,48
  9) Jiná chirurgická následná péče       2,33
  10) Uzávěr a zúžení přívod. mozk. tepen končící mozkovým infarkt       2,32
  11) Komplikace výkonů, nezařazené jinde       2,31
  12) Žilní městky - varices - dolních končetin       2,2
  13) Crohnova nemoc (regionální enteritida)       1,93
  14) Diabetes mellitus nezávislý na inzulinu       1,32
  15) Zhoubný novotvar tlustého střeva       1,25
  16) Zhoubný novotvar konečníku - recta       1,22
  17) Břišní kýla - hernia ventralis       1,2
  18) Onemocnění nehtů       1,09
  19) Nezhoubný lipomatózní novotvar       1,09
  20) Flegmóna - celulitida (cellulitis)       1,02
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 3073,39 3522,39 3639,62 4155,14
  Průměrné náklady na OD JIP 10792,11 11505,59 11138,47 11101,97
  Průměrné výnosy na OD standard 2985,99      
  Průměrné výnosy na OD JIP 9692,72      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 154,59      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 326,73 367,02 510,14 23418,36
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 16709,81 19365,79 21067,22 218861,34
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP 217488,47 246829,73 261073,53 395,81
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 16234,59      
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP 195332,97      
  Průměrné náklady na lékařské místo 5427478,32 5531475,72 5091169,8 4994775,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo 4011858      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 5427478,32 5531475,72 5091169,8 4994775,24
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 4011858      
  Průměrné náklady na SZP 1896082,08 2012074,68 2122881,6 2316870,72
  Průměrné výnosy na SZP 1401537,12      
  Celkové náklady   152557177,2 164015428,9 177499326
  Celkové výnosy 101183739,4      
  Nákladová rentabilita -26,08      
  HV -35703594,51      
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
2009
2010
2011
2012
  Celkový počet LM + VŠ 1      
  Celkový počet SZP 2      
  Celkový počet provedených vyšetření 34      
  Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ 5      
  Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP 6      
  Průměrné náklady na jedno vyšetření 7      
  Průměrné výnosy na jedno vyšetření 8      
  Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních 9      
  Celkový počet vykázaných bodů 10      
  Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ 11      
  Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP 12      
   

Publikace

Článek v časopise

Odborná kniha


Chirurgická klinika