Vedoucí zaměstnanci
       
Přednosta Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Primář MUDr. Hana Došková, Ph.D.
Vedoucí pracovník NLZP Ivana Hladíková
Lékaři a SZP
2009
2010
2011
2012
  Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 51,11 53,32 52,61 52,77
  Počet ambulantních pracovníků lékařů 5,32 6,43 9 8,97
  Počet ambulantních pracovníků SZP 14,06 14,95 15,16 15,08
  Počet lékařů na lůžkových odděleních 10,66 10,26 6,16 6,44
  Počet SZP na lůžkových odděleních 7,28 7,31 8,07 7,98
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 0 0 0 0
  Počet pracovníků SVLS SZP 0 0 0 0
  Počet hospitalizovaných na jedno LM 122,52 124,08 200,64 171,72
  Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 179,52 174,12 153,12 138,36
  Počet lůžek obsazených na jedno LM 1,53 1,58 2,67 2,25
  Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 2,25 2,22 2,04 1,82
  Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 1,53 1,58 2,67 2,25
  Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 2,25 2,22 2,04 1,82
  Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
  Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
Postgraduální vzdělání
2009
2010
2011
2012
  Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ       1
  Ph.D. studium studující   3   5
Nově pořízené přístroje nad 100 000
 
Cena
Zdroj financí
  TOMOGRAF OPTICKY KOHERENTNI   1606766   dary
Počty výkonů - a) Lůžková část
2009
2010
2011
2012
  Průměrný počet lůžek 29 29 29 29
  Celkový počet hospitalizovaných pacientů 1307 1273 1236,5 1105
  Počet zemřelých 0 0 0 0
  Průměrná ošetřovací doba 4,57 4,64 4,86 4,8
  Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den 12,65 12,81 12,55 14,5
  Rehospitalizace 2 0 0 0
  Reoperace 11 11 19 20
  Letalita (‰) 0 0 0 0
  Prostoj lůžka ve dnech 3,5 3,7 3,7 4,8
Počty výkonů - b) Ambulantní část
2009
2010
2011
2012
  Počty vyš. příj. amb 948 1019 959 903
  Počty vyš. spec. amb 34188 33929 32046 31999
  Počet ambul. konz. 3066 2817 2886 2451
  Počet lůž. konz. 0 1 1 1
  Počet vyš. vč. konz./poč. LM 582,33 489,4 332,29 328,57
  Počet LM Ambulance 5,467 6,43 9,001 8,967
  Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních 38020 37766 35891  
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
   
Procentuální výskyt
  1) Odchlípení a trhliny sítnice       19,84
  2) Glaukom       14,97
  3) Jiná katarakta       12,8
  4) Jiná onemocnění sítnice       7,39
  5) Jiné nemoci rohovky       6,04
  6) Zánět rohovky - keratitida       4,78
  7) Poranění oka a očnice       3,88
  8) Komplikace jiných vnitřních protetic. pomůcek, implantátů a       3,43
  9) Nemoci sklivce       3,25
   10) Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah       2,98
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
   
Procentuální výskyt
   1) Jiná onemocnění sítnice       17,44
  2) Glaukom       11,54
  3) Poruchy refrakce a akomodace       6,57
  4) Stařecký zákal oční čočky - senilní katarakta       5,22
  5) Pacient s jinými funkč. implantáty       4,97
  6) Jiná katarakta       4,59
  7) Zánět oční spojivky -conjunctivitis       3,9
  8) Poruchy oka a očních adnex po výkonech ZJ       3,19
  9) Cizí těleso v zevním oku       3,01
  10) Pacient s transplantovaným orgánem a tkání       2,94
  11) Jiné nemoci rohovky       2,82
  12) Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uv       2,41
  13) Poranění oka a očnice       2,37
  14) Zánět rohovky - keratitida       1,86
  15) Odchlípení a trhliny sítnice       1,69
  16) Nemoci sklivce       1,43
  17) Jiné nemoci očního víčka       1,24
  18) Zánět duhovky a řasnatého tělesa - iridocyklitida       1,12
  19) Ječné zrno a chalazion - hordeolum       0,97
  20) Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah       0,86
Ekonomické ukazatele
2009
2010
2011
2012
  Průměrné náklady na OD standard 4280,66 4476,66 4256,9 4217,74
  Průměrné výnosy na OD standard 4731,98      
  Průměrné výnosy na amb. pacienta 1255,45      
  Průměrné náklady na amb. pacienta 1198,09 1057,55 1343,41 20256,59
  Průměrné náklady na hosp. pacienta standard 19550,49 20784,36 20669,99  
  Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP       1521,79
  Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard 21611,75      
  Průměrné náklady na lékařské místo 4719265,68 4226473,44 5251758,72 5343703,56
  Průměrné výnosy na lékařské místo 4218908,52      
  Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ 4559000,88 4226473,44 5251758,72 5343703,56
  Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ 4075635,6      
  Průměrné náklady na SZP 3757161,24 3360072,72 3676104,72 3819447,48
  Průměrné výnosy na SZP 3358810,56      
  Celkové náklady   78129531,74 89087333,35 91923279,62
  Celkové výnosy 75008677,26      
  Nákladová rentabilita -10,6      
  HV -8895933,96      
     


Oční klinika